WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 |

«ECON JOURNAL WATCH 12(3) September 2015: 400–431 Classical Liberalism and Modern Political Economy in Denmark Peter Kurrild-Klitgaard1 LINK TO ...»

-- [ Page 6 ] --

Festskrift i anledning af Socialøkonomisk Samfunds 75 års jubilæum, ed. Christensen, 147–183. Copenhagen: Samfundsvidenskabeligt Forlag.

Christensen, Lars. 2002. Milton Friedman: En pragmatisk revolutionær. Copenhagen:

Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Christoffersen, Henrik, Michelle Beyeler, Reiner Eichenberger, Peter Nannestad, and Martin Paldam. 2014. The Good Society: A Comparative Study of Denmark and Switzerland. Berlin: Springer.

Christoffersen, Henrik, and Martin Paldam. 2003. Markets and Municipalities:

A Study of the Behavior of the Danish Municipalities. Public Choice 114:

79–102.

Dich, Jørgen S. 1973. Den herskende klasse: En kritisk analyse af social udbytning og midlerne imod den. Copenhagen: Borgen.

Elbjørn, Kasper, and David Gress, eds. 2006. 20 begivenheder der skabte Danmark.

Copenhagen: Gyldendal.

Estrup, Hector. 1992. Ret og samfund hos Smith, Hume og Steuart. In Etik, marked og stat: Liberalismen fra Locke til Nozick, eds. Nicolai J. Foss and Peter Kurrild-Klitgaard, 47–71. Copenhagen: Handelshøjskolens Forlag.

Estrup, Hector. 1998a [1991]. Nogle grundtræk af den økonomiske teoris udvikling, 2nd ed. Copenhagen: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Estrup, Hector. 1998b. Liberalisme (økonomi). In Den store danske encyklopædi, vol.

12, p. 144. Copenhagen: Gyldendal.

Estrup, Hector. 2002. David Ricardo: Vækst, udenrigshandel og jordrente. Copenhagen:

Jurist- & Økonomforbundets Forlag.

Ferguson, Niall. 2014 [2011]. Civilisation: Vesten og resten, trans. David Gress.

Copenhagen: Center for Politiske Studier.

VOLUME 12, NUMBER 3, SEPTEMBER 2015 424

KURRILD-KLITGAARD

Fonsmark, Henning. 1990. Historien om den danske utopi: Et idépolitisk essay om danskernes velfærdsdemokrati. Copenhagen: Gyldendal.

Fonsmark, Henning. 1991. Den suveræne dansker: Et idépolitisk essay om det optimale demokrati. Copenhagen: Gyldendal.

Foss, Nicolai J. 1990. Socialisme og økonomisk teori: Østrigerne revurderet.

Økonomi & Politik 63(4): 41–51.

Foss, Nicolai J. 1992. Friedrich Hayek. In Etik, marked og stat: Liberalismen fra Locke til Nozick, eds. Nicolai J. Foss and Peter Kurrild-Klitgaard, 180–201.

Copenhagen: Handelshøjskolens Forlag.

Foss, Nicolai J. 1994a. Liberalisme og økonomisk teori. Økonomi & Politik 67:

13–24.

Foss, Nicolai J. 1994b. The Austrian School and Modern Economics. Copenhagen:

Handelshøjskolens Forlag.

Foss, Nicolai J. 2012. The Continuing Relevance of Austrian Capital Theory.

Quarterly Journal of Austrian Economics 15: 151–171.

Foss, Nicolai J., and Peter G. Klein, eds. 2002. Entrepreneurship and the Firm:

Austrian Perspectives on Economic Organization. Aldershot, UK: Edward Elgar.

Foss, Nicolai J., and Peter Kurrild-Klitgaard, eds. 1992. Etik, marked og stat:

Liberalismen fra Locke til Nozick. Copenhagen: Handelshøjskolens Forlag.

Friedman, Milton, and Rose D. Friedman. 2012 [1981]. Det frie valg: Et personligt vidnesbyrd, trans. Poul Dam. Copenhagen: Center for Politiske Studier.

Gammeltoft, Nikolaj, and Mikael Jalving, eds. 2010. 89’erne: Politiske visioner fra en borgerlig revolution. Copenhagen: Center for Politiske Studier.

Gandil, Christian. 1948a. Indledning. In Moderne liberalisme, ed. Gandil, 5–13.

Copenhagen: Rosenkilde & Bagger.

Gandil, Christian, ed. 1948b. Moderne liberalisme. Copenhagen: Rosenkilde & Bagger.

Gandil, Christian. 1971. Erhvervenes Oplysningsråd 1945–1970. Copenhagen:

Erhvervenes Oplysningsråd.

Gress, David. 1998. From Plato to NATO: The Idea of the West and Its Opponents. New York: Free Press.

Gress, David. 2005. Det bedste guld: En bog om frihed. Viby, Denmark: Indsigt.

Gress, David. 2007. Velstandens kilder. Copenhagen: Borgen & CEPOS.

Gress, David. 2011. Egne veje. Copenhagen: Forlaget Center for Politiske Studier.

Gustafsson, Lars. 1983 [1981]. For liberalismen: Et kampskrift, trans. Inge-Lise Høyem and Tom Høyem. Haarby, Denmark: Forlaget i Haarby.

Haarder, Bertel. 1973. Statskollektivisme og spildproduktion: Om årsagerne til overforbruget, skatteplyndringen, institutionernes tyranni og det tiltalende misbrug af vore ressourcer. Copenhagen: Bramsen & Hjort.

425 VOLUME 12, NUMBER 3, SEPTEMBER 2015

CLASSICAL LIBERALISM IN DENMARK

Haarder, Bertel. 1978. Institutionernes tyranni. Copenhagen: Stig Vendelkærs Forlag.

Haarder, Bertel. 1990a. Grænser for politik. Copenhagen: Gyldendal.

Haarder, Bertel. 1990b. Slip friheden løs – og giv ansvar. Copenhagen: Headline.

Haarder, Bertel, Erik Nilsson, and Hanne Severinsen. 1982. Ny-liberalismen og dens rødder. Holte, Denmark: Liberal.

Hansen, Svend Aage. 1976a. Vigand Falbe-Hansen. In Danske økonomer: Festskrift i anledning af Socialøkonomisk Samfunds 75 års jubilæum, ed. Jørgen Peter Christensen, 207–224. Copenhagen: Samfundsvidenskabeligt Forlag.

Hansen, Svend Aage. 1976b. William Scharling. In Danske økonomer: Festskrift i anledning af Socialøkonomisk Samfunds 75 års jubilæum, ed. Jørgen Peter Christensen, 191–205. Copenhagen: Samfundsvidenskabeligt Forlag.

Hartnack, Justus. 1980. Menneskerettigheder: Grundlæggende politiske begreber og forhold i ny belysning. Haarby, Denmark: Forlaget i Haarby.

Hayek, Friedrich A. 1946 [1944]. Vejen til trældom, trans. Sten Gudme.

Copenhagen: Gyldendal.

Henningsen, Sven, and Steen Leth Jeppesen. 1973. Politik og økonomi.

Copenhagen: Gad.

Hergel, Olav. 1990. Vinde bag valget. Berlingske Tidende, December 23.

Jensen, Henrik Gade. 2001. R.I.P. Mogens Blegvad (1917–2001). Tidsskriftet Libertas, October: 12. Link Jensen, Henrik Gade, ed. 2008. 13 frihedstænkere. Copenhagen: Center for Politiske Studier.

Jensen, Henrik Gade. 2011. Menneskekærlighedens værk: Det danske civilsamfund før velfærdsstaten. Copenhagen: Center for Politiske Studier.

Jensen, Henrik Gade. 2013. Adam Smith prisen 2013: Bernt Johan Collet.

Tidsskriftet Libertas 56: 6–8.

Jensen, Palle Steen. 1999. Christian Gandil 1907–99, in memoriam. Tidsskriftet Libertas, March–June: 24–25. Link Jeppesen, Steen Leth. 1979 [1967]. Økonomisk politik, 3rd ed. Copenhagen: Gad.

Jeppesen, Steen Leth. 1979 [1971]. Løn og priser, 4th ed. Copenhagen: Erhvervsøkonomisk Forlag & Nyt Nordisk Forlag.

Johansen, Hans Christian. 1976. Fire økonomiske lærebogsforfattere fra perioden 1770–1815. In Danske økonomer: Festskrift i anledning af Socialøkonomisk Samfunds 75 års jubilæum, ed. Jørgen Peter Christensen, 105–123. Copenhagen: Samfundsvidenskabeligt Forlag.

Juncker, Flemming. 1986. Træk fra glemmebogen: 1968 og de sidste 25 års økonomiske forvirring. Copenhagen: Gyldendal.

Justesen, Mogens K. 2004. Folkets valg? Folkeafstemninger, vælgerpræferencer og kollektiv rationalitet. Økonomi & Politik 77(1): 34–46.

VOLUME 12, NUMBER 3, SEPTEMBER 2015 426

KURRILD-KLITGAARD

Justesen, Mogens K. 2008. The Effect of Economic Freedom on Growth Revisited: New Evidence on Causality from a Panel of Countries 1970–1999.

European Journal of Political Economy 24(3): 642–660.

Justesen, Mogens K., and Peter Kurrild-Klitgaard. 2013. Institutional Interactions and Economic Growth: The Joint Effects of Property Rights, Veto Players and Democratic Capital. Public Choice 157(3–4): 449–474.

Kraft, Ole Bjørn, ed. 1956. Til alle mænds tarv. Copenhagen: Det Konservative Folkeparti & Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.

Krarup, Søren, Per Stig Møller, and Ebbe Kløvedal Reich. 1973. Utopi og virkelighed. Copenhagen: Stig Vendelkærs Forlag.

Kristiansen, Michael. 1990. Den rene vare. Weekendavisen, May 25.

Kristensen, Ole P. 1980. The Logic of Political-Bureaucratic Decision-Making

as a Case of Governmental Growth. European Journal of Political Research 8:

249–264.

Kristensen, Ole P. 1982. Voter Attitudes and Public Spending: Is There a Relationship? European Journal of Political Research 10: 35–52.

Kristensen, Ole P. 1987. Væksten i den offentlige sektor: Institutioner og politik. Copenhagen: Jurist & Økonomforbundets Forlag.

Kristensen, Ole P. 2004. Den overflødige grundlovsdebat. In Politisk ukorrekt:

Festskrift til professor Jørgen Grønnegaard Christensen, eds. Jens Blom-Hansen, Asbjørn Sonne Nørgaard, and Thomas Pallesen, 202–212. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Kurrild-Klitgaard, Peter, ed. 1988. Farvel til socialstaten: En bog om privatisering.

Værløse, Denmark: Kontrast.

Kurrild-Klitgaard, Peter. 1996a. En tilfældig individualists ufuldendte erindringer. Tidsskriftet Libertas 22b: 3–5.

Kurrild-Klitgaard, Peter. 1996b. In memoriam: Poul A. Jørgensen. Tidsskriftet Libertas 22b: 7.

Kurrild-Klitgaard, Peter. 1997. Liberalismens udfordring. In Den moderne liberalisme: Rødder og perspektiver, ed. Jens Løgstrup Madsen, 150–193.

Copenhagen: Breidablik.

Kurrild-Klitgaard, Peter. 1998. Adam Smith og kredsen bag National-Velstands Natur. Tidsskriftet Libertas, June: 5–16. Link Kurrild-Klitgaard, Peter. 1999. Christian Gandil—Denmark, 1907–1999. Mont Pelerin Society Newsletter 51(2): 8.

Kurrild-Klitgaard, Peter. 2001a. An Empirical Example of the Condorcet Paradox of Voting in a Large Electorate. Public Choice 107(1–2): 135–145.

Kurrild-Klitgaard, Peter. 2001b. Flemming Juncker: Iværksætter, modstandsmand, debattør. Tidsskriftet Libertas, October: 11–15. Link 427 VOLUME 12, NUMBER 3, SEPTEMBER 2015

CLASSICAL LIBERALISM IN DENMARK

Kurrild-Klitgaard, Peter. 2003. Frihedens forfatning: Velstand, regulering og skatter i konstitutionelt perspektiv. Økonomi & Politik 76(2): 8–22.

Kurrild-Klitgaard, Peter. 2004. Adam Smith: Økonom, filosof, samfundstænker.

Copenhagen: Jurist- & Økonomforbundets Forlag.

Kurrild-Klitgaard, Peter. 2008. Voting Paradoxes Under Proportional Representation: Evidence from Eight Danish Elections. Scandinavian Political Studies 31(3): 242–267.

Kurrild-Klitgaard, Peter. 2010a. To Be Conceived in Liberty. In I Chose Liberty:

Autobiographies of Contemporary Libertarians, ed. Walter Block, 175–181.

Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute.

Kurrild-Klitgaard, Peter. 2010b. To Be (or Not to Be) Conceived in Liberty.

Revision and expansion of Kurrild-Klitgaard 2010a. Link Kurrild-Klitgaard, Peter. 2012. Mr. CEPOS: Konservativ frihedselsker, professionel rebel. In Primus motor: Festskrift til Bernt Johan Collet, 35–51.

Copenhagen: Center for Politiske Studier.

Kurrild-Klitgaard, Peter. 2013. Election Inversions, Coalitions and Proportional Representation: Examples of Voting Paradoxes in Danish Government Formations. Scandinavian Political Studies 36(2): 121–136.

Kurrild-Klitgaard, Peter, and Niclas Berggren. 2004. Economic Consequences of Constitutions: A Theory and Survey. Journal des Economistes et des Etudes Humaines 14(1): 3–41.

Kurrild-Klitgaard, Peter, Otto Brøns-Petersen, and Nicolai J. Foss, eds. 1989.

Teori og metode: Den østrigske økonomiske skoles renæssance: Praxeologica I.

Copenhagen: Libertas.

Kurrild-Klitgaard, Peter, Otto Brøns-Petersen, and Nicolai J. Foss, eds. 1990.

F.A. Hayek, den østrigske økonomiske skole og socialvidenskaberne: Praxeologica II.

Copenhagen: Libertas.

Kurrild-Klitgaard, Peter, Otto Brøns-Petersen, and Nicolai J. Foss, eds. 1991.

Essays om den østrigske økonomiske skole: Praxeologica III. Copenhagen: Libertas.

Lembourn, Hans Jørgen. 1967. Een/mange: En bog om liberalkonservatismen.

Copenhagen: Schønberg.

Madsen, Jens Løgstrup, ed. 1997. Den moderne liberalisme: Rødder og perspektiver.

Copenhagen: Breidablik.

Mchangama, Jacob. 2012. Fri os fra friheden: En dansk historie om frihed i forfald.

Copenhagen: Gyldendal.

Mill, John Stuart. 1969. Stuart Mill, ed. Mogens Blegvad. Copenhagen: Berlingske Forlag.

Møller, Jørgen. 2008. A Critical Note on ‘The Rise of Illiberal Democracy.’ Australian Journal of Political Science 43(3): 555–561.

VOLUME 12, NUMBER 3, SEPTEMBER 2015 428

KURRILD-KLITGAARD

Møller, Jørgen. 2009. Post-Communist Regime Change: A Comparative Study. London:

Routledge.

Møller, Jørgen, and Svend-Erik Skaaning. 2011. Requisites of Democracy:

Conceptualization, Measurement, and Explanation. London: Routledge.

Møller, Per Stig, ed. 1968. Synspunkter i konservatismen: En antologi. Copenhagen:

Stig Vendelkjær.

Møller, Per Stig. 1970. Da Adam Smith mødte Mao. Berlingske Aftenavis, September 24: 8.

Mouritzen, Poul Erik. 2001. Spændinger i velfærdsstaten. In Kommunestyrets fremtid, eds. Rolf Norstrand and Nils Groes, 379–404. Copenhagen: AKF Forlaget.

Nannestad, Peter. 1993. Paradigm, School, or Sect? Some Reflections on the Status of Rational Choice Theory in Contemporary Scandinavian Political Science. Scandinavian Political Studies 16(2): 127–147.

Nannestad, Peter. 2004. Immigration as a Challenge to the Danish Welfare State?

European Journal of Political Economy 20(3): 755–767.

Nevers, Jeppe. 2013. Frihed over by og land: De liberale og liberalismen i Danmark, 1830–1940. In Liberalisme: Danske og internationale perspektiver, eds.

Jeppe Nevers, Niklas Olsen, and Casper Sylvest, 101–125. Odense, Denmark: Syddansk Universitetsforlag.

Nevers, Jeppe, Niklas Olsen, and Casper Sylvest. 2013a. Intermezzo: Liberalisme i Danmark siden ca. 1980. In Liberalisme: Danske og internationale perspektiver, eds. Jeppe Nevers, Niklas Olsen, and Casper Sylvest, 293–305.

Odense, Denmark: Syddansk Universitetsforlag.

Nevers, Jeppe, Niklas Olsen, and Casper Sylvest, eds. 2013b. Liberalisme:

Danske og internationale perspektiver. Odense, Denmark: Syddansk Universitetsforlag.Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 |


Similar works:

«Department of Border Region Studies Working Paper Series Working Paper No. 01/14 Business, Brokers and Borders: The Structure of West African Trade Networks Olivier J. Walther, Ph.D. University of Southern Denmark and Rutgers University Department of Border Region Studies Working Paper 1/2014 Editor: Olivier J. Walther, Ph.D. Department of Border Region Studies University of Southern Denmark Alsion 2, DK-6400 Sønderborg Tel. +45.65.50.83.93 Fax: +45 6550 1779 E-mail: ow@sam.sdu.dk The...»

«THE NEUTRALITY AND FORMALITY OF CONFLICT: STRATEGIES, TRANSFORMATION AND SIGHTS OF THE LOGICAL FRAMEWORK IN SARVODAYA Renuka Cheryl Fernando The London School of Economics and Political Science Department of Accounting A thesis submitted to the Department of Accounting of the London School of Economics and Political Science for the degree of Doctor of Philosophy London, March 2015 DECLARATION I certify that the thesis I have presented for examination for the PhD degree of the London School of...»

«Execution Version 20 October 2015 Information Memorandum dated 20 October 2015. This Information Memorandum supersedes the information memorandum dated 20 October 2010 as supplemented for Treasury Notes traded and issued as from 20 October 2015. LVMH FINANCE BELGIQUE SA (incorporated as société anonyme / naamloze vennootschap) under the laws of Belgium, with enterprise number 0897.212.188 RPR/RPM (Brussels)) EUR 4,000,000,000 Belgian Multi-currency Short-Term Treasury Notes Programme...»

«Investment Decisions of Nonprofit Firms: Evidence from Hospitals Manuel Adelino Duke University’s Fuqua School of Business manuel.adelino@duke.edu Katharina Lewellen Tuck School at Dartmouth k.lewellen@dartmouth.edu Anant Sundaram Tuck School at Dartmouth anant.sundaram@dartmouth.edu First draft: February 2012 Current draft: October 2013 We thank Chuck McLean and Arthur Schmidt of the GuideStar USA for their extensive help in providing the data. The paper greatly benefited from conversations...»

«UNITED NATIONS AFRICAN UNION ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL COMMISSION ECONOMIC COMMISSION FOR AFRICA Forty-first session of the Economic Commission for Africa Third session of CAMEF 31 March – 2 April 2008 First Joint Annual Meetings of the African Union Conference of Ministers of Economy and Finance and the Economic Commission for Africa Distr.: General Conference of African Ministers of Finance, Planning E/ECA/CM/41/3 and Economic Development AU/CAMEF/MIN/Res(III) 2 April 2008 Addis Ababa,...»

«Please cite this paper as: Blundell-Wignall, A. (2014), “The Bitcoin Question: Currency versus Trust-less Transfer Technology”, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 37, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5jz2pwjd9t20-en OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions No. 37 The Bitcoin Question CURRENCY VERSUS TRUST-LESS TRANSFER TECHNOLOGY Adrian Blundell-Wignall JEL Classification: E5, F39, F65, G19, G2 OECD WORKING PAPERS ON FINANCE,...»

«The Sustainable Energy for All initiative brings together top-level leadership from all sectors of society, drawing on the global convening power of the United Nations and the World Bank and combining the efforts of hundreds of stakeholders from around the world. Private Sector 1. José Manuel Entrecanales, Chairman and CEO, Acciona Chief Executive Officer and President of Acciona SA. Former Chief of International Operations of Enel SpA. Has also served as Chief Financial Officer, President,...»

«Micronutrient management for improving harvests, human nutrition, and the environment Anne W. de Valença & Anita Bake Wageningen University and Research Micronutrient management for improving harvests, human nutrition, and the environment Terms of Reference Project: Agronomic biofortification for improving harvest, human health and environment Goal: Background document for stakeholder workshop on micronutrients (05 April 2016) Assigned by: Food & Business Knowledge Platform (responsible:...»

«“HealthCare Global Enterprises Limited Q4 FY 2016 Earnings Conference Call” May 26, 2016 DR. ABHISHEK SHARMA RESEARCH ANALYST – ANALYST: IIFL MANAGEMENT: MR. NIRAJ DIDWANIA HEAD OF IR AND CORPORATE DEVELOPMENT HCG DR. B.S. AJAIKUMAR CHAIRMAN AND CEO HCG MR. KRISHNAN CFO HCG MR. VENKAT VP FINANCE HCG MR. GANGADHARA GANAPATI DIRECTOR HCG MR. DINESH MADHAVAN DIRECTOR HCG MR. ANANT KITTUR DIRECTOR PROJECTS HCG DR. MUDIT SAXENA – COO, KARNATAKA, MADHYA PRADESH AND RAJASTHAN HCG DR. BHARAT...»

«_ Scottish Ministerial Code A code of conduct and guidance on procedures for Members of the Scottish Government and Junior Scottish Ministers SCOTTISH GOVERNMENT Guidance – Scottish Ministerial Code CONTENTS Section Paragraph Page 1. Scottish Ministers Ministerial Conduct 1.1 6 2. Ministers and the Government The Scottish Government 2.1 8 Collective Responsibility 2.2 8 Cabinet Business 2.9 9 Cabinet Correspondence 2.13 9 Ministerial Discussions below the Level of the Cabinet 2.15 10 Priority...»

«Section IX. Annex to the Particular Conditions Contract Forms Table of Forms Notification of Award Contract Agreement Performance Security Advance Payment Security Retention Money Security -2Notification of Award LETTER OF ACCEPTANCE [letterhead paper of the Employer] [date] To: [name and address of the Contractor] This is to notify you that your Bid dated [date] for execution of the [name of the Contract and identification number, as given in the Contract Data] for the Accepted Contract Amount...»

«BTW3233 Conventional and Islamic finance law Unit Guide Semester 1, 2015 Copyright © Monash University 2014. All rights reserved. Except as provided in the Copyright Act 1968, this work may not be reproduced in any form without the written permission of the host Faculty and School/Department. The information contained in this unit guide is correct at time of publication. The University has the right to change any of the elements contained in this document at any time. Last updated: 25 Feb 2015...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.