WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 26 | 27 || 29 | 30 |   ...   | 32 |

«This research has been partially sponsored by the Dutch Joint Academic and Commer- cial Quality Research & Development (Jacquard) program on Software ...»

-- [ Page 28 ] --

Om toe te werken naar hulpmiddelen voor het beheren van architectuurkennis in GSD zijn enkele praktijken opgesteld door een vergelijking met de discipline van ‘requirements engineering’ (eisenontwikkeling). Deze discipline kent gelijkenissen met die van het beheren van architectuurkennis en in de literatuur zijn reeds diverse oplossingen voor requirements engineering in GSD-situaties bekend. De oplossingen die eveneens geschikt zijn voor het beheren van architectuurkennis zijn vertaald in praktijken. De praktijken richten zich op frequente interactie tussen verschillende locaties, het bezoeken van andere teams door aangewezen verantwoordelijken, een gezamenlijke projectstartbijeenkomst, een mechanisme (telefoon, e-mail, mailinglijst) om snel architectuurkennis te verkrijgen, een duidelijke (project-)organisatie met belegde verantwoordelijkheden voor communicatie, het reizen naar andere locaties, kennis van ‘wie is ´´ wie’ binnen het ontwikkelproject, een enkele verzameling waar architectuurartefacten worden vastgelegd en, ten slotte, een gezamenlijke infrastructuur voor het vastleggen van werkproducten en broncode. Van de opgestelde praktijken is in een case study het gepercipieerde nut bepaald van deze praktijken specifiek voor projecten die op meerdere locaties ontwikkeld zijn. In het algemeen worden de praktijken voor het beheren van architectuurkennis als nuttig ervaren; tevens blijkt uit dit onderzoek dat het nut zeer groot is voor projecten die verspreid over drie locaties worden uitgevoerd, hetgeen duidt op een duidelijke behoefte voor de implementatie van deze praktijken. Een deel van ons onderzoek naar praktijken voor het beheren van architectuurkennis in GSDsituaties richt zich op het identificeren en ontwikkelen van adequate geautomatiseerde hulpmiddelen.

Tijdens onze laatste, afsluitende studie is onderzocht in hoeverre de praktijken voor het beheren van architectuurkennis ook daadwerkelijk gebruikt worden in projecten die met behulp van wendbare (‘agile’) ontwikkelmethoden en GSD worden gerealiseerd.

Uit dit onderzoek blijkt dat praktijken die zich richten op het samenbrengen van de medewerkers van de organisatie meer gebruikt worden dan praktijken die centralisatie

152 Het beheren van architectuurkennis in wereldwijde softwareontwikkeling

nastreven door (centraal) architectuurkennis vast te leggen. Voorts blijkt uit dit onderzoek dat het voordelen biedt om gelijkenis tussen sites te bewerkstelligen, zoals het hebben van een architectuurteam met leden van verschillende locaties, het uitdragen van een gezamenlijk projectdoel en het verdelen van de beslissingsmacht.

De bijdrage van dit proefschrift betreft, samenvattend, een gevalideerde verzameling van praktijken om het beheren van architectuurkennis en diverse inzichten over de daadwerkelijke of aanbevolen toepassing van deze praktijken.

153 SIKS Dissertation Series

1998-01 Johan van den Akker (CWI) DEGAS - An Active, Temporal Database of Autonomous Objects 1998-02 Floris Wiesman (UM) Information Retrieval by Graphically Browsing Meta-Information 1998-03 Ans Steuten (TUD) A Contribution to the Linguistic Analysis of Business Conversations within the Language/Action Perspective 1998-04 Dennis Breuker (UM) Memory versus Search in Games 1998-05 E.W. Oskamp (RUL) Computerondersteuning bij Straftoemeting 1999-01 Mark Sloof (VU) Physiology of Quality Change Modelling;

Automated modelling of Quality Change of Agricultural Products 1999-02 Rob Potharst (EUR) Classification using decision trees and neural nets 1999-03 Don Beal (UM) The Nature of Minimax Search 1999-04 Jacques Penders (UM) The practical Art of Moving Physical Objects 1999-05 Aldo de Moor (KUB) Empowering Communities: A Method for the Legitimate User-Driven Specification of Network Information Systems 1999-06 Niek J.E. Wijngaards (VU) Re-design of compositional systems 1999-07 David Spelt (UT) Verification support for object database design 1999-08 Jacques H.J. Lenting (UM) Informed Gambling: Conception and Analysis of a Multi-Agent Mechanism for Discrete Reallocation 2000-01 Frank Niessink (VU) Perspectives on Improving Software Maintenance 2000-02 Koen Holtman (TUE) Prototyping of CMS Storage Management 2000-03 Carolien M.T. Metselaar (UvA) Sociaal-organisatorische gevolgen van kennistechnologie;

een procesbenadering en actorperspectief 2000-04 Geert de Haan (VU) ETAG, A Formal Model of Competence Knowledge for User Interface Design 2000-05 Ruud van der Pol (UM) Knowledge-based Query Formulation in Information Retrieval 2000-06 Rogier van Eijk (UU) Programming Languages for Agent Communication 2000-07 Niels Peek (UU) Decision-theoretic Planning of Clinical Patient Management 2000-08 Veerle Coup (EUR) Sensitivity Analyis of Decision-Theoretic Networks 2000-09 Florian Waas (CWI) Principles of Probabilistic Query Optimization 2000-10 Niels Nes (CWI) Image Database Management System Design Considerations, Algorithms and Architecture 2000-11 Jonas Karlsson (CWI) Scalable Distributed Data Structures for Database Management 2001-01 Silja Renooij (UU) Qualitative Approaches to Quantifying Probabilistic Networks 2001-02 Koen Hindriks (UU) Agent Programming Languages: Programming with Mental Models 2001-03 Maarten van Someren (UvA) Learning as problem solving 2001-04 Evgueni Smirnov (UM) Conjunctive and Disjunctive Version Spaces with Instance-Based Boundary Sets

155SIKS Dissertation Series

2001-05 Jacco van Ossenbruggen (VU) Processing Structured Hypermedia: A Matter of Style 2001-06 Martijn van Welie (VU) Task-based User Interface Design 2001-07 Bastiaan Schonhage (VU) Diva: Architectural Perspectives on Information Visualization 2001-08 Pascal van Eck (VU) A Compositional Semantic Structure for Multi-Agent Systems Dynamics 2001-09 Pieter Jan ’t Hoen (RUL) Towards Distributed Development of Large Object-Oriented Models, Views of Packages as Classes 2001-10 Maarten Sierhuis (UvA) Modeling and Simulating Work Practice BRAHMS: a multiagent modeling and simulation language for work practice analysis and design 2001-11 Tom M. van Engers (VU)

Knowledge Management:

The Role of Mental Models in Business Systems Design 2002-01 Nico Lassing (VU) Architecture-Level Modifiability Analysis 2002-02 Roelof van Zwol (UT) Modelling and searching web-based document collections 2002-03 Henk Ernst Blok (UT) Database Optimization Aspects for Information Retrieval 2002-04 Juan Roberto Castelo Valdueza (UU) The Discrete Acyclic Digraph Markov Model in Data Mining 2002-05 Radu Serban (VU) The Private Cyberspace Modeling Electronic Environments inhabited by Privacy-concerned Agents 2002-06 Laurens Mommers (UL) Applied legal epistemology; Building a knowledge-based ontology of the legal domain 2002-07 Peter Boncz (CWI) Monet: A Next-Generation DBMS Kernel For Query-Intensive Applications 2002-08 Jaap Gordijn (VU) Value Based Requirements Engineering: Exploring Innovative E-Commerce Ideas 2002-09 Willem-Jan van den Heuvel (KUB) Integrating Modern Business Applications with Objectified Legacy Systems 2002-10 Brian Sheppard (UM) Towards Perfect Play of Scrabble 2002-11 Wouter C.A. Wijngaards (VU) Agent Based Modelling of Dynamics: Biological and Organisational Applications 2002-12 Albrecht Schmidt (UvA) Processing XML in Database Systems 2002-13 Hongjing Wu (TUE) A Reference Architecture for Adaptive Hypermedia Applications 2002-14 Wieke de Vries (UU) Agent Interaction: Abstract Approaches to Modelling, Programming and Verifying Multi-Agent Systems 2002-15 Rik Eshuis (UT) Semantics and Verification of UML Activity Diagrams for Workflow Modelling 2002-16 Pieter van Langen (VU) The Anatomy of Design: Foundations, Models and Applications 2002-17 Stefan Manegold (UvA) Understanding, Modeling, and Improving Main-Memory Database Performance 2003-01 Heiner Stuckenschmidt (VU) Ontology-Based Information Sharing in Weakly Structured Environments 2003-02 Jan Broersen (VU) Modal Action Logics for Reasoning About Reactive Systems 2003-03 Martijn Schuemie (TUD) Human-Computer Interaction and Presence in Virtual Reality Exposure Therapy 2003-04 Milan Petkovic (UT) Content-Based Video Retrieval Supported by Database Technology 2003-05 Jos Lehmann (UvA) Causation in Artificial Intelligence and Law - A modelling approach 2003-06 Boris van Schooten (UT) Development and specification of virtual environments

156 SIKS Dissertation Series

2003-07 Machiel Jansen (UvA) Formal Explorations of Knowledge Intensive Tasks 2003-08 Yongping Ran (UM) Repair Based Scheduling 2003-09 Rens Kortmann (UM) The resolution of visually guided behaviour 2003-10 Andreas Lincke (UvT) Electronic Business Negotiation: Some experimental studies on the interaction between medium, innovation context and culture 2003-11 Simon Keizer (UT) Reasoning under Uncertainty in Natural Language Dialogue using Bayesian Networks 2003-12 Roeland Ordelman (UT) Dutch speech recognition in multimedia information retrieval 2003-13 Jeroen Donkers (UM) Nosce Hostem - Searching with Opponent Models 2003-14 Stijn Hoppenbrouwers (KUN) Freezing Language: Conceptualisation Processes across ICT-Supported Organisations 2003-15 Mathijs de Weerdt (TUD) Plan Merging in Multi-Agent Systems 2003-16 Menzo Windhouwer (CWI) Feature Grammar Systems - Incremental Maintenance of Indexes to Digital Media Warehouses 2003-17 David Jansen (UT) Extensions of Statecharts with Probability, Time, and Stochastic Timing 2003-18 Levente Kocsis (UM) Learning Search Decisions 2004-01 Virginia Dignum (UU) A Model for Organizational Interaction: Based on Agents, Founded in Logic 2004-02 Lai Xu (UvT) Monitoring Multi-party Contracts for E-business 2004-03 Perry Groot (VU) A Theoretical and Empirical Analysis of Approximation in Symbolic Problem Solving 2004-04 Chris van Aart (UvA) Organizational Principles for Multi-Agent Architectures 2004-05 Viara Popova (EUR) Knowledge discovery and monotonicity 2004-06 Bart-Jan Hommes (TUD) The Evaluation of Business Process Modeling Techniques 2004-07 Elise Boltjes (UM) Voorbeeldig onderwijs; voorbeeldgestuurd onderwijs, een opstap naar abstract denken, vooral voor meisjes 2004-08 Joop Verbeek(UM) Politie en de Nieuwe Internationale Informatiemarkt, Grensregionale politi¨ le gegevensuitwisseling en digitale expertise e 2004-09 Martin Caminada (VU) For the Sake of the Argument; explorations into argument-based reasoning 2004-10 Suzanne Kabel (UvA) Knowledge-rich indexing of learning-objects 2004-11 Michel Klein (VU) Change Management for Distributed Ontologies 2004-12 The Duy Bui (UT) Creating emotions and facial expressions for embodied agents 2004-13 Wojciech Jamroga (UT) Using Multiple Models of Reality: On Agents who Know how to Play 2004-14 Paul Harrenstein (UU) Logic in Conflict. Logical Explorations in Strategic Equilibrium 2004-15 Arno Knobbe (UU) Multi-Relational Data Mining 2004-16 Federico Divina (VU) Hybrid Genetic Relational Search for Inductive Learning 2004-17 Mark Winands (UM) Informed Search in Complex Games 2004-18 Vania Bessa Machado (UvA) Supporting the Construction of Qualitative Knowledge Models 2004-19 Thijs Westerveld (UT)

–  –  –

Using generative probabilistic models for multimedia retrieval 2004-20 Madelon Evers (Nyenrode) Learning from Design: facilitating multidisciplinary design teams 2005-01 Floor Verdenius (UvA) Methodological Aspects of Designing Induction-Based Applications 2005-02 Erik van der Werf (UM) AI techniques for the game of Go 2005-03 Franc Grootjen (RUN) A Pragmatic Approach to the Conceptualisation of Language 2005-04 Nirvana Meratnia (UT) Towards Database Support for Moving Object data 2005-05 Gabriel Infante-Lopez (UvA) Two-Level Probabilistic Grammars for Natural Language Parsing 2005-06 Pieter Spronck (UM) Adaptive Game AI 2005-07 Flavius Frasincar (TUE) Hypermedia Presentation Generation for Semantic Web Information Systems 2005-08 Richard Vdovjak (TUE) A Model-driven Approach for Building Distributed Ontology-based Web Applications 2005-09 Jeen Broekstra (VU) Storage, Querying and Inferencing for Semantic Web Languages 2005-10 Anders Bouwer (UvA) Explaining Behaviour: Using Qualitative Simulation in Interactive Learning Environments 2005-11 Elth Ogston (VU) Agent Based Matchmaking and Clustering - A Decentralized Approach to Search 2005-12 Csaba Boer (EUR) Distributed Simulation in Industry 2005-13 Fred Hamburg (UL) Een Computermodel voor het Ondersteunen van Euthanasiebeslissingen 2005-14 Borys Omelayenko (VU) Web-Service configuration on the Semantic Web; Exploring how semantics meets pragmatics 2005-15 Tibor Bosse (VU) Analysis of the Dynamics of Cognitive Processes 2005-16 Joris Graaumans (UU) Usability of XML Query Languages 2005-17 Boris Shishkov (TUD) Software Specification Based on Re-usable Business Components 2005-18 Danielle Sent (UU) Test-selection strategies for probabilistic networks 2005-19 Michel van Dartel (UM) Situated Representation 2005-20 Cristina Coteanu (UL) Cyber Consumer Law, State of the Art and Perspectives 2005-21 Wijnand Derks (UT) Improving Concurrency and Recovery in Database Systems by Exploiting Application Semantics 2006-01 Samuil Angelov (TUE) Foundations of B2B Electronic Contracting 2006-02 Cristina Chisalita (VU) Contextual issues in the design and use of information technology in organizations 2006-03 Noor Christoph (UvA) The role of metacognitive skills in learning to solve problems 2006-04 Marta Sabou (VU) Building Web Service Ontologies 2006-05 Cees Pierik (UU) Validation Techniques for Object-Oriented Proof Outlines 2006-06 Ziv Baida (VU) Software-aided Service Bundling - Intelligent Methods & Tools for Graphical Service Modeling 2006-07 Marko Smiljanic (UT) XML schema matching – balancing efficiency and effectiveness by means of clustering 2006-08 Eelco Herder (UT) Forward, Back and Home Again - Analyzing User Behavior on the Web 2006-09 Mohamed Wahdan (UM) Automatic Formulation of the Auditor’s Opinion

158 SIKS Dissertation SeriesPages:     | 1 |   ...   | 26 | 27 || 29 | 30 |   ...   | 32 |


Similar works:

«HIV SURVEILLANCE IN INDIA Evolution and challenges A summary prepared by Indrajit Hazarika and Michelle Kermode for the Northeast India Knowledge Network September 2010 HIV Surveillance in India Table of Contents 1. Introduction 2. HIV Surveillance in India i. Background ii. HIV Sentinel Surveillance System iii. Organizational Structure for HSS iv. Sentinel Sites 3. Surveillance in different sentinel groups i. Surveillance at ANC sites ii. Surveillance at STD sites iii. Surveillance at Targeted...»

«Aditya Birla Nuvo Limited Fundamental Company Report Including Financial, SWOT, Competitors and Industry Analysis Phone: +44 20 8123 2220 Fax: +44 207 900 3970 office@marketpublishers.com https://marketpublishers.com Phone: +44 20 8123 2220 https://marketpublishers.com Aditya Birla Nuvo Limited Fundamental Company Report Including Financial, SWOT, Competitors and Industry Analysis Date: November 1, 2016 Pages: 50 Price: US$ 499.00 ID: A6C5A3AF8CCBEN Aditya Birla Nuvo Limited Fundamental Company...»

«501 MAIN STREET, ARKADELPHIA, AR 71923 TELEPHONE: (870) 246-8081 – FAX: (870) 246-2117 Dear Signing Agent: Enclosed please find the signing agent application that we require to be completed prior to completion of any work on behalf of Capstone/Pioneer Settlement Services. In order to successfully work with Capstone/Pioneer Settlement Services, it is important that signing agents are readily accessible, communicate any potential problems that arise before, during, or after each settlement,...»

«END OF MISSION REPORT United Nations Disaster Assessment and Coordination Team (UNDAC) Mission to Serbia Floods 18-31 May 2014 Background At the request of the United Nations Resident Coordinator (RC) in Serbia, a United Nations Disaster Assessment and Coordination (UNDAC) Team was mobilised by UN OCHA and deployed to Serbia on 18 May 2014. The Team was composed of a Team Leader, a Deputy Team Leader and Information Management expert, and experts in the fields of flood management, logistics and...»

«Quel avenir pour le lamantin en Guadeloupe ? Etude de faisabilité de la réintroduction du lamantin des Caraïbes (Trichechus manatus) en Guadeloupe André Lartiges Claude Bouchon Yolande Bouchon-Navaro DIRECTION REGIONALE DE Bios Environnement L'ENVIRONNEMEN GUADELOUPE Quel avenir pour le lamantin en Guadeloupe ? Etude de faisabilité de la réintroduction du lamantin des Caraïbes (Trichechus manatus) en Guadeloupe André Lartiges Claude Bouchon Yolande Bouchon-Navaro DIRECTION REGIONALE DE...»

«European Journal of Spatial Development-http://www.nordregio.se/EJSD/-ISSN 1650-9544-Refereed Articles Nov 2005no 18 Participatory Experiments from the Bottom up The role of environmental NGOs and citizen groups Karel Martens Contact details of the author: Karel Martens, Environmental Simulation Laboratory, Porter School of Environmental Studies, Tel Aviv University, E-mail: kmartens@post.tau.ac.il, Website: http://eslab.tau.ac.il European Journal of Spatial Development...»

«GABRIELA B. GONZÁLEZ AVILÉS C.V.CONTACT INFORMATION Department of Physics DePaul University 2219 North Kenmore Avenue Chicago, IL 60614 Telephone: (773) 325 7358 Fax: (773) 325 7334 Email: ggonza18@depaul.edu EDUCATION June 2003 Northwestern University (Evanston, Illinois, USA) Ph. D. in Materials Science and Engineering Dissertation Title: “X-ray and Neutron Diffraction Studies on the Defect Structure of Bulkand Nano-Indium-Tin-Oxide” December 1996 University of Pennsylvania...»

«1 0 bobby wagner jersey cheap 1 charlotte hornets new jersey 2 cheap youth nba basketball jerseys 3 matt ryan female jersey 4 braxton miller jersey cheap 5 custom female nba jerseys cheap 6 cheapnfljerseys.us 7 craigs list of south jersey 8 t shirt wholesale toronto 9 mens teddy bridgewater jersey number 10 russell wilson jersey child murders 11 custom color nba jerseys ireland 12 flyers jersey 13 cheap customized jerseys nfl 14 nebraska cornhuskers football jersey 15 colts youth jersey 16...»

«Patient & Caregiver Education About Your Esophagectomy Surgery About Your Surgery Before Your Surgery Common Medications Containing Aspirin and Other Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs) Herbal Remedies and Cancer Treatment Information for Family and Friends for the Day of Surgery After Your Surgery What to Expect Commonly Asked Questions How to Use Your Incentive Spirometer Patient-Controlled Analgesia (PCA) Calorie Count Log Resources Support Services ©2015 Memorial Sloan Kettering...»

«Final Report Financing English Devolution Final Report Financing English Devolution Financing English Devolution Foreword 5 Executive Summary 6 1 About the Commission 11 2 Case for urgent change..................................................................................................................... 13 14  •  Local Government Funding ..............»

«The possible origin of Bloody GIR? GIR Goes Crazy And Stuff: alternate ending It is dusk at a cow-filled field in front of a farmhouse and barn. There are cows grazing and mooing. They look up suddenly as a shadow zooms above them, stopping above one cow. The Voot Cruiser hovers above the cow. The Voot Cruiser lowers a little. A hatch opens and emits a tractor beam that envelopes one of the cows. who looks up. Several cows back away as the cow is lifted upwards along with blades of grass and...»

«Report of the 2nd Future Earth Regional Workshop for Africa University of Pretoria Pretoria, South Africa 23 – 24 June 2014 Organised by Hosted by Funded by Workshop chair: Rungano Karimanzira Ministry of Higher and Tertiary Education, Science and Technology Development Zimbabwe 0 Table of Contents Introduction and Objectives Key Outcomes Observations Roles of the key stakeholders Academic Institutions Research institutions Academies of Science ICSU Members and Regional Alliance Members...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.