WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |

«Jukka-Pekka Nikolajeff Trafin tutkimuksia Trafis undersökningsrapporter Trafi Research Reports 7/2014 Trafin tutkimuksia 7-2014 Analysis of the Bird ...»

-- [ Page 1 ] --

Analysis of the Bird Strike Reports

Received by the Finnish Transport Safety

Agency between the Years 2000 and 2011

Jukka-Pekka Nikolajeff

Trafin tutkimuksia

Trafis undersökningsrapporter

Trafi Research Reports

7/2014

Trafin tutkimuksia 7-2014

Analysis of the Bird Strike Reports

Received by the Finnish Transport Safety

Agency between the Years 2000 and 2011

Mr. Jukka-Pekka Nikolajeff, Cranfield University, School of Engineering

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Trafiksäkerhetsverket Trafi Helsinki Helsingfors 2014 ISBN 9789523110069 ISSN 2342-0294 (verkkojulkaisu) Trafin tutkimuksia 7-2014 ALKUSANAT Tämä tutkimus on tehty yhteistyössä Cranfieldin yliopiston ja Trafin kanssa osana JukkaPekka Nikolajeffin MSc in safety and accident investigation -opintoja.

Lintutörmäystietoutta on alettu keräämään Suomessa jo vuodesta 1978, mutta siitä ei ole koskaan aikaisemmin tehty analyysiä.

Mr. Rodney Fewingsin ohjaama analyysi pureutuu lintutörmäysraportteihin, joita Trafille on ilmoitettu vuosina 2000 – 2011.

Helsingissä, 24. kesäkuuta 2014 Inkeri Parkkari Johtava asiantuntija Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Trafin tutkimuksia 7-2014 Sisällysluettelo Index Tiivistelmä Abstract Acknowledgements List of Figures List of Tables Glossary 1 Introduction to the Thesis

1.1 Main Reasons to Study Bird Strikes in Finland

1.2 Methodology

1.3 Aims and Objectives

1.3.1 Aims

1.3.2 Objectives

1.4 Chapter Structure

2 Literature Review

2.1 Introduction

2.2 What are Bird Strikes?

2.2.1 Definitions of Bird Strike

2.2.2 Bat Strikes

2.3 Which Part of the Aircraft the Birds Normally Hit?

2.3.1 Which Part of the Aircraft is the Most Sensitive?..................4

2.4 Why are Bird Strikes Dangerous?

2.5 Aircraft Certification

2.6 History of Bird Strikes

2.7 Bird Strikes – Growing Problem in the Future

2.8 Altitudes Where Bird Strikes Happen

2.9 Climate Change and Bird Strikes

2.10 Understanding the Birds

2.11 How to Prevent Bird Strikes?

2.11.1 Web-Based Bird Avoidance Systems

2.12 History of Bird Strike Reporting in Finland

2.12.1 Bird Strike Reporting in Finland Today

2.12.2 What is Known about Bird Strikes in Finland?

3 Results

3.1 Introduction

3.2 Number of Bird Strike Reports Submitted

3.3 Types of Aircraft and Engines

3.4 Time of Day When the Bird Strikes Occurred

3.5 Phase of Flight When the Bird Strikes Occurred

3.6 Damage to Aircraft and Effect on the Flight

3.7 Weather

3.8 Bird Size and Identification of Species

3.9 Number of Birds Seen and Number of Birds that Hit the Aircraft... 20

3.10 Time of Year When the Bird Strikes Occurred

3.11 Were Pilots Warned about the Birds?

3.12 Airports Where the Bird Strikes Occurred

3.13 Altitudes (QNH) Where the Bird Strikes Occurred

4 Discussion

Trafin tutkimuksia 7-2014

4.1 Introduction

4.2 Reporting of Bird Strikes

4.3 What Kind of Aircraft is the Most Sensitive to Bird Strikes?........... 30

4.4 Time of Day When the Bird Strikes Occurred

4.5 Arctic Migrations

4.6 Weather

4.7 Phase of Flight When the Bird Strikes Occurred

4.8 About Heights and Altitudes

4.9 Trends

5 Conclusion

5.1 Introduction

5.2 Conclusion of this Study

5.2.1 Quality of Bird Strike Reports

5.2.2 Quantity of Bird Strike Reports

5.2.3 Identification of Bird Species

5.2.4 Types of Aircraft and Reported Bird Strikes

5.3 Recommendations for Future Research

References

Tables

Trafin tutkimuksia 7-2014 TIIVISTELMÄ Siitä lähtien kun ihmiset alkoivat lentää, lintutörmäyksistä tuli merkittävä turvallisuusongelma. Tällä hetkellä raportoidaan vuosittain satoja lintutörmäyksiä, ja niiden seuraukset vaihtelevat pelästyneestä lentäjästä ilma-aluksen täydelliseen tuhoutumiseen.

On arvioitu, että lintutörmäysten vuosittaiset materiaaliset kustannukset voivat olla yli miljardi euroa. Lisäksi mukaan pitää laskea menetettyjen ihmishenkien mittaamaton hinta.

Kuinka voisimme lentää turvallisesti samalla taivaalla lintujen kanssa? Tähän kysymykseen on hankala vastata siksi, että lintutörmäysten syyt ovat moninaiset. Lentojen kasvava määrä ja lisääntyvä lintupopulaatio tuovat myös uusia haasteita tulevaisuudessa.

Tämä tutkielma lähestyy aihetta keskittymällä lintutörmäyksistä raportoinnin hyötyihin Suomessa. Tutkielmaa varten on tutkittu kaikki lintutörmäysilmoitukset, jotka Liikenteen turvallisuusvirasto on vastaanottanut vuosien 2000 ja 2011 välillä. Tämän tietoaineiston mukaan lintutörmäysilmoitusten määrä on noussut merkittävästi muutaman viime vuoden aikana. Samaan aikaan niiden laatu on valitettavasti ollut Suomessa laskussa.

Analysoitujen ilmoitusten perusteella laadukkaan lintutörmäyksistä raportoinnin merkitys ei ollut vielä selvä kaikille sidosryhmille. Lintulajit olivat usein huonosti tunnistettuja, ja monesti ilmoituksista puuttui muutakin arvokasta tietoa, kuten tietoa sääolosuhteista. Lisäksi sellaisista lintutörmäyksistä, jotka eivät aiheuttaneet vahinkoja, ei useinkaan ilmoitettu.

Tämä johtuu siitä, että lintutörmäyksistä ilmoittaminen ei ole vielä pakollista Suomessa.

Lintutörmäyksistä raportoinnissa päämääränä pitäisi olla parempi laatu ja tiheämpi julkaisuväli verrattuna Suomen nykyiseen tilanteeseen. Tämä parantaisi varmasti lentoturvallisuutta.

Trafin tutkimuksia 7-2014 ABSTRACT As soon as people started to fly, bird strikes became a significant safety issue. At present, hundreds of bird strikes are reported every year, and the consequences vary between a scared pilot to a total aircraft hull loss.

It has been estimated that the material cost of bird strikes may be more than one billion Euros annually. But in addition, there is the immeasurable cost of losing human lives.

How could we fly safely sharing the same sky with the birds? The question is difficult to answer because of the complex reasons why bird strikes happen. The increasing number of flights and growing bird population will also bring new challenges in the future.

This thesis approaches the subject by concentrating on the benefits of bird strike reporting in Finland. The thesis reviews all bird strike reports received by the Finnish Transport Safety Agency between the years 2000 and 2011. According to this data, the number of bird strike reports has been increasing significantly during the past few years. Unfortunately, at the same time, the quality of bird strike reports has been decreasing in Finland.

Based on the reports analysed, the importance of good bird strike reporting was not yet clear for all stakeholders. The bird species were often poorly identified, and a lot of other valuable data, such as weather details, were frequently missing from bird strike reports. In addition, bird strikes that did not cause any damage were often not reported. This was because bird strike reporting is not yet mandatory in Finland. The aim in bird strike reporting should be better quality and higher frequency than what is currently found in Finland. This could certainly improve aviation safety.

Trafin tutkimuksia 7-2014

ACKNOWLEDGEMENTS

First I would like to thank my Supervisor Mr. Rodney Fewings. He showed great flexibility, understanding and support, giving me valuable comments whenever I was asking. It was an honour to be supervised by him.

Many thanks to all those people who supported me when I was writing my thesis. I would especially like to thank my colleagues at the Finnish Transport Safety Agency’s Analysis Department. They managed to listen to my bird strike stories day after day as if they were really interested. I would also like to thank Mr. Pentti Korkalainen and Jussi Sorsa, who attend to the bird strike report files at the Finnish Transport Safety Agency, and Ms. Leila Iikkanen, who kindly helped me when my English was not good enough to write this.

Thanks also to the employees of the Finnish airport operator, Finavia Corporation, for giving me all the information that I needed, and thanks to all the members of the Finnish Bird Strike Committee, who always believed that my thesis would be completed in time.

A very special thanks goes to my family and friends. I was always supported by one of them when things were not going so well.

There are no words to tell how grateful I am for this opportunity to study in Cranfield University. For me this has been an adventure to something totally different and new. I would love to thank all the people with whom I was working in the Department of Air Transport. I will never forget the time I spent in Cranfield.

–  –  –

1 Introduction to the Thesis

1.1 Main Reasons to Study Bird Strikes in Finland Bird strikes in Finland have not been analysed in any previous studies. This study attempts to identify the strengths and weaknesses of the existing Finnish reporting system and culture. In addition, recommendations will be given with regard to the reporting system and in an aim to improve aviation safety as regards bird strikes in Finland.

1.2 Methodology The bird strike reports analysed were collected from the Finnish Transport Safety Agency’s files for three separate years: 2000, 2006 and 2011. The number of reported bird strikes during the years 2001 - 2005 and 2007 - 2010 is also observed. This study is both quantitative and qualitative. Due to the difference in reporting activity for different years, more attention has been paid to the quality of the reports. All bird strikes involving Finnish-registered aircraft or reported at Finnish airports have been taken into account. The archivist kindly gave permission to use this data for research purposes in this thesis. The study was carried out in co-operation with the Finnish Transport Safety Agency.

1.3 Aims and Objectives

1.3.1 Aims The aims of this thesis were to analyse the data of bird strikes reported in three different years in Finland, and to use this data to improve the Finnish bird strike reporting system and the flight safety in Finland. The analysis was carried out for three separate years (2000, 2006 and 2011), because the bird strike reports received in different years were useful for showing any changes in the reporting culture as well as in the quality and quantity of the reports. The years between 2001 - 2005 and 2007 are also taken into account by reviewing the number of bird strikes reported in each year.

–  –  –

6. Weather.

7. Bird species / size of bird.

8. How many birds were seen? / How many hit the aircraft?

9. Were pilots warned about the birds? / Heavy Bird Activity announcement.

10. Additional data The years between 2001 - 2005 and 2007 - 2010 are also taken into account by reviewing the number of bird strikes reported in each year.

1.4 Chapter Structure Chapter 1 is an introductory part, which gives the reader a general idea about the aims and objectives of this study and explains why it has been carried out.

Chapter 2 is a literature review, which briefly looks at some interesting general literature about collisions between birds and aircraft.

Chapter 3 shows the results of the research part in written form. Chapter 3 provides answers to all ten variables that were analysed in the bird strike reports received by the Finnish Transport Safety Agency in the years 2000, 2006 and 2011: 1. Type of the aircraft and engines, 2. Time and location, 3. Flight parameters / phase of flight,

4. Any damage to aircraft, 5. Effect on the flight, 6. Weather, 7. Bird species / size of bird, 8. How many birds were seen? / How many hit the aircraft?, 9. Were pilots warned about the birds? / Heavy Bird Activity announcement and 10. Additional data. The years between 2001 - 2005 and 2007 - 2010 are also taken into account by reviewing the number of bird strikes reported in each year.

Chapter 4 is the discussion part. The main findings are analysed here and compared with other similar studies at an international level.

Chapter 5 is the closing part. It contains the conclusions of this study and gives some ideas for future research.

2 Literature Review

2.1 Introduction This chapter briefly looks at some interesting general literature, which is available about collisions between birds and aircraft. When writing the words “bird strike” in Google, it gives over 24.000,000 hits. Due to the wide amount of different literature on the topic of bird strikes, this review is carefully limited in consideration of the aims and objectives and the problem statement of this study.

2.2 What are Bird Strikes?

–  –  –

in the future as the number of aircraft and birds increases. Bird strikes are very frequent and may occur to all aeroplane categories.

There are several definitions for bird strikes. The main idea is the same, but slight differences can also be found. To give an example, SKYbrary has a definition stating that: “A bird strike is a collision between an airborne animal (most often a bird, but sometimes another species) and a man made vehicle, especially aircraft” (SKYbrary, 2012).

According to the International Bird Strike Committee (IBSC), bird /wildlife incidents are divided into three categories as follows:

“Confirmed strikes:

 Any reported collision between a bird or other wildlife and an aircraft for which evidence in the form of a carcass, remains or damage to the aircraft is found.

 Any bird/wildlife found dead on an airfield where there is no other obvious cause of death (e.g. struck by a car, flew into a window etc.).

Unconfirmed strikes:

 Any reported collision between a bird or other wildlife and an aircraft for which no physical evidence is found.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |


Similar works:

«Back to Start They have been the bravest people on earth. and they formed decisively the American National Character. Out of the blend of different Immigrant groups in the 18th century, surely the Germans had to bear one of the hardest parts. Continuously wars from 1618 till the end the Napoleon wars and religious intolerance battered the areas where German people lived. Especially people from the west and southwest parts of Germany have been concerned. France, from 1635 onwards under Louis XIV...»

«CDOT Drainage Design Manual Storm Drains CHAPTER 13 STORM DRAINS TABLE OF CONTENTS 13.1 OVERVIEW 13.1.1 Introduction 13.1.2 Symbols And Definitions 13.1.3 Concept Definitions 13.2 GENERAL DESIGN CRITERIA 13.2.1 Introduction 13.2.2 Hydrology 13.2.3 Design Frequency And Spread Width 13.2.4 Inlet Spacing 13.3 PAVEMENT DRAINAGE 13.3.1 Introduction 13.3.2 Major Storm And Street Capacity 13.3.3 Longitudinal Slope 13.3.4 Cross Slope 13.3.5 Hydroplaning / Pavement Texture 13.3.6 Curb and Gutter 13.3.7...»

«Introduction to the Book of Proverbs The book of Proverbs is not easy to read or study. A first impression is that it is an anthology, a book to be sampled, not read straight through. This is how it is most often used—like a coffee-table book, to be dipped into for the tidbits that fall from its pages. But what in reality is it? How did this book come to be? A Book of Poems Proverbs is a book of poems—not proverbs in the traditional sense. We usually think of a “proverb” as a short,...»

«Automatic Ascending Aorta Detection in CTA Datasets Stefan C. Saur1, Caroline K¨hnel2, Tobias Boskamp2, G´bor Sz´kely1, u a e Philippe Cattin1,3 Computer Vision Laboratory, ETH Zurich, 8092 Zurich, Switzerland MeVis Research GmbH, 28359 Bremen, Germany CMBE, University Basel, 4003 Basel, Switzerland saur@vision.ee.ethz.ch Abstract. The assessment of coronary arteries is an essential step when diagnosing coronary heart diseases. There exists a wide range of specialized algorithms for the...»

«The Executive Pastor By Reverend Wes Kiel Christ Memorial Church of Holland, Michigan CONTENTS Introduction The Adjustment Route The Administrative Senior Minister Scope of the Research The Executive Pastor: When? Job Descriptions Size of Staff Reasons for Creating the Position When the Senior Pastor Is Ready Who Becomes an Executive Pastor? Exceptions to the Standard Path Business Manager or Executive Pastor Paths to become an Executive Pastor Promoted to Executive Pastor Former Senior Pastors...»

«Undecidability in Rn: Riddled Basins, the KAM Tori, and the Stability of the Solar System* Matthew W. Parker†‡ Some have suggested that certain classical physical systems have undecidable long-term behavior, without specifying an appropriate notion of decidability over the reals. We introduce such a notion, decidability in l (or d-l) for any measure l, which is particularly appropriate for physics and in some ways more intuitive than Ko’s (1991) recursive approximability (r.a.). For...»

«National Oceanic and Atmospheric Administration Publishes Misleading Information on Gulf of Mexico “Dead Zone” Michael W. Courtney and Joshua M. Courtney BTG Research, P.O. Box 62541, Colorado Springs, CO, 80962 Michael_Courtney@alum.mit.edu Abstract Mississippi River nutrient loads and water stratification on the Louisiana-Texas shelf contribute to an annually recurring, short-lived hypoxic bottom layer in areas of the northern Gulf of Mexico comprising less than 2% of the total Gulf of...»

«Loughborough University Institutional Repository How are false negative cases perceived by mammographers? Which abnormalities are misinterpreted and which go undetected? This item was submitted to Loughborough University's Institutional Repository by the/an author. Citation: SCOTT, H.J., GALE, A.G. and HILL, S., 2008. How are false negative cases perceived by mammographers? Which abnormalities are misinterpreted and which go undetected? IN: Sahiner, B. and Manning, D.J. (eds.). Medical Imaging...»

«The RPG World Book A Comic Quest for Wealth, Power, and all that Other Good Stuff. * www.larryelmore.com The Snarfquest Graphic Novel Copyright ©2002 Elmore Productions, Inc. All rights reserved. Conceptualization and Larry Elmore Original SnarfQuest Comic: Jamie Chambers Writing & Design: Additional Writing & Design: Larry Elmore, Ken Whitman, Trevis Powell, and Tony Lee Larry Elmore Cover and Interior Art: Ken Whitman Project Management: Tony Lee Editing: Trevis Powell, Christopher Coyle,...»

«The Sc ottish Parliament and Scottis h Parliament Infor mation C entre l ogos. SPICe Briefing European Union Funding in Scotland 2014-2020 7 November 2016 16/89 Iain McIver and Simon Wakefield This briefing, requested by the European and External Relations Committee provides details of the European funding for Scotland during the 2014-2020 programming period.CONTENTS EXECUTIVE SUMMARY WHAT IS EU FUNDING AND WHAT IS IT USED FOR? HOW MUCH EU FUNDING DOES SCOTLAND RECEIVE? WHAT SCOTLAND...»

«A Glimpse of God the Father on His throne A glimpse of the throne-room of the universe An explanation of Revelation chapter 4 © COPYRIGHT 2011 This work is subject to international copyright legislation. It may be copied or printed for personal use. It cannot be published in any other format or sold without the permission of the author. Table of contents Introduction Parallels between Revelation Chapter 1 and Chapters 4 and 5 An open door in heaven God’s dwelling place A picture of God...»

«Assessing Customer Experience of Financial Advice Services in New Zealand A Report by Michael Mintrom, PhD. May, 2010 Disclaimer: This report was commissioned by the principals at Plan B and Rutherford Rede. It reflects the independent views of the author. Please address all questions to the author. Author’s Email: m.mintrom@auckland.ac.nz Telephone: 09 638-3023 or 027-252-2835 Summary In November 2009, Consumer magazine reported a study of financial advice services in New Zealand. The report...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.