WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |

«Spis treści 1. Wprowadzenie. 2. Diagnoza stanu istniejącego 2.1. Metodologia opracowania części analityczno-diagnostycznej. 2.2. ...»

-- [ Page 13 ] --

<

78 Strategia Promocji miaSta tarnobrzega na lata 2010–2014

Festiwal Promocji Miast i Regionów Festiwal jest imprezą cykliczną odbywającą się od 2007 roku. Przyciąga polskie oraz zagraniczne miasta i regiony. W ramach festiwalu odbywa się wręczenie nagród Ogólnopolskich Złotych Formatów, które są uznawane za najważniejsze i najbardziej prestiżowe w dziedzinie promocji miejsc w Polsce.

Targi Kreatywności w Wiesbaden.

Coroczne targi kreatywności skupiają wystawców, którzy oferują różnego rodzaju kreatywne rozwiązania z różnych dziedzin - od kultury i sztuki po nowoczesne technologie. Targi są nastawione na promocję konkretnych produktów raczej niż na promocję miast i regionów, ale są okazją dla Tarnobrzega do pochwalenia się kreatywnymi rozwiązaniami z zakresu kultury np. poprzez prezentację planowanego multimedialnego Muzeum Przemysłu Siarkowego.

Międzynarodowe targi Tour Salon w Poznaniu Targi, które przynoszą same korzyści: są imprezą międzynarodową o dużej renomie (nie powodują konieczności wyjazdu zagranicznego), skupiają się na turystyce, a także na promocji miast i regionów, są także miejscem wymiany informacji biznesowych (w ramach programu Business Planer odbywa się kilkaset spotkań dotyczących inwestycji), odbywają się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (najbardziej renomowane w Polsce). W poprzednich edycjach średnio 800 wystawców z 40 krajów świata, 25 tysięcy zwiedzających.

Biuro Informacji Turystycznej Planowanym przez władze miasta działaniem jest utworzenie Biura Informacji Turystycznej. Jednostka taka jest niezbędna w promowaniu produktu turystycznego Tarnobrzega i zapewnieniu obiegu pożądanych informacji wśród zainteresowanych. Projekt utworzenia Biura wymienia cele do realizacji przez powołany zespół. Ważne jest by działania przezeń prowadzone były spójne z przyjęta wizja miasta i w ten sposób umacniały jego nowy wizerunek. Mowa tutaj nie tylko o materiałach graficznych oznakowanych konsekwentnie z identyfikacją wizualną marki Tarnobrzeg, ale także o włączeniu celów promocji turystycznej miasta wymienionych w niniejszym dokumencie do listy celów Biura.

Serwis internetowy, którego wdrożenie planowane jest w ramach utworzenia Biura niejako pokrywa się z propozycją podziału strony internetowej miasta na 3 obszary – mieszkańcy, turyści, inwestorzy. Może on zostać w uruchomiony właśnie w domenie internetowej miasta lub jako niezależna strona poświęcona tarnobrzeskiej turystyce, do której odnośnik znajdzie się na stronie miasta. Rekomendowane jest uzupełnienie planowanego serwisu o elementy interaktywne, takie jak platforma to wysyłania e-kartek lub wirtualny spacer po Tarnobrzegu, zachęcających do odwiedzenia miasta.

Moment otwarcia biura powinien zostać odpowiednio nagłośniony w mediach oraz poprzez wydarzenia specjalne.

Rekomendowana jest organizacja akcji z udziałem mieszkańców, której celem będzie nie tylko poinformowanie o nowej strukturze, ale także przekonanie Tarnobrzeżan, że ich miasto jest atrakcyjne turystycznie i ma wiele do zaoferowania zarówno mieszkańcom, jak i potencjalnym turystom. Szczegółowy przykład akcji został omówiony w podrozdziale „wydarzenia specjalne”.

System Rozszerzonej Rzeczywistości Implementacja systemu Rozszerzonej Rzeczywistości (ang. Augmented Reality - AR). Nowatorski system obsługi ruchu turystycznego opierający się o telefony komórkowe wyposażone w aparaty cyfrowe i systemy operacyjne Symbian, Android i inne. Całość opiera się o przygotowanie markerów istotnych miejsc znajdujących się w mieście razem z niezbędnymi informacjami na ich temat. Osoba zainteresowana danym miejscem może skierować na niego swój aparat, a an ekranie ukażą się przygotowane wcześniej informacje. Jednocześnie użytkownik może uzyskać dane dotyczące znajdujących się w pobliżu markerów. Jedna z pierwszych tego typu aplikacji wprowadzona została du użytku w Katowicach.

Centrum Promocji Miast Rekomendowana jest współpraca z organizacją Centrum Promocji Miast (www.miasta.org.pl) Grody Nadwiślańskie Inne możliwość aktywności miasta to współpraca z innymi miastami położonymi nad Wisłą. Tarnobrzeg mógłby rozpocząć inicjatywę współpracy „grodów nadwiślańskich” tworząc wspólną ofertę turystyczną i inwestycyjną. Realizację inicjatywy można powierzyć powołanej do tego jednostce działającej przy Biurze Informacji Turystycznej.

79 Strategia Promocji miaSta tarnobrzega na lata 2010–2014

Wydarzenia specjalne Poniżej przedstawiono przykładowe koncepcje działań, które prowadzone cyklicznie przyczynią się do umocnienia wizerunku Tarnobrzega jako miasta, w którym maja miejsce ciekawe wydarzenia. Scenariusze te mogą zostać odpowiednio rozwinięte lub zmodyfikowane, aby optymalnie wykorzystać środki do dyspozycji oraz trafić w potrzeby sprecyzowanych grup odbiorców.

Twoje miasto jakiego nie znasz!

Prezentacja nowego logo oraz strategii promocji w kinie w Tarnobrzeskim Domu Kultury jest dobrym sposobem na pozyskanie przychylności mieszkańców do nowych inicjatyw marketingowych. Rozesłanie zaproszeń lub mailingu pod hasłem Twoje miasto jakiego nie znasz może zostać potraktowane jako wstępny etap kampanii promocyjnej skierowanej do mieszkańców Tarnobrzega. Przeprowadzenie prezentacji w postaci seansu kinowego pozwoli stworzyć magiczną atmosferę wokół nowego wizerunku.

Tarnobrzeg zobacz sam!

Wydarzenie adresowane do mieszkańców związane z uruchomieniem biura. Na tarnobrzeskim rynku pojawi się wystawa ukazująca atrakcje miasta oraz ciekawostki o Tarnobrzegu, dystrybuowane będą również broszury. Informacje zaprezentowane w żywy, graficzny sposób mają stanowić kompendium wiedzy dla mieszkańców o miejscach, które warto polecić odwiedzającym. Obok prezentacji wystawiona będzie specjalna mapa miasta i okolic, na której każdy z mieszkańców może zaznaczyć „swoje miejsce” w Tarnobrzegu, które poleca innym. Może to być park, kawiarnia czy ulubiona uliczka. W ten sposób Tarnobrzeżanie włączają się w tworzenie oferty turystycznej miasta.

Akcji powinny towarzyszyć działania komplementarne, takie jak dystrybucja zaproszeń do kina/muzeum; koncerty, wykłady w prezentowanych obiektach i inne zachęcające mieszkańców do bliższego poznania własnego miasta os strony turystycznej.

Przystanek Tarnobrzeg Pomysłem na przyciągnięcie okolicznych turystów do Tarnobrzega jest uruchomienie kolejki lub specjalnie obrandowanego w nowe logo autobusu na trasie Sandomierz –Tarnobrzeg – Baranów. Ta niespełna 40-kilometrowa trasa pozwoli zaistnieć Miastu na turystycznej mapie regionu. Na pokładzie może zostać uruchomiony audio przewodnik opowiadający o obiektach na trasie. W ten sposób wzrośnie liczba odwiedzin w mieście, a mieszkańcy będą mieli możliwość poznania najbliższych atrakcji turystycznych i ujrzenia swojego miasta w innym świetle. Co ważne, Tarnobrzeg poprzez taką inicjatywę pozycjonuje się w jednej grupie w ościennymi miastami o walorach turystycznych niejako czerpiąc z ich wizerunku.

Projekt: Tarnobrzeg Kolejna propozycją jest zabawa na tarnobrzeskim rynku polegająca na wspólnym budowaniu obiektów ze styropianowych klocków-puzzli. W pierwszym etapie może to być oficjalne odsłonięcie logo, a wiec wspólne stworzenie znaku z przygotowanych elementów, na którym następnie mogą złożyć podpisy wszyscy mieszkańcy. Wydarzenie powinno zostać nagłośnione w mediach, dając szansę na przedostanie się nowemu logo miasta do mediów ogólnopolskich.

Zasmakuj w Jarmarku Promocja miasta wewnątrz i poza jego granicami może być prowadzona również w niestandardowy sposób. Jarmark Dominikański jest doskonała okazją do zaprezentowania unikatowego dla miasta przysmaku. Sam przysmak, który będzie promował walory kulinarne miasta może zostać wybrany przez mieszkańców na drodze degustacji zorganizowanej podczas Jarmarku Dominikańskiego. To Tarnobrzeżanie podczas głosowania zdecydują czy np. placek z lokalną śliwką w kształcie Zalewu Machowskiego jest odpowiednim reprezentantem dla miasta. Również mieszkańcom można zostawić wybranie nazwy dla lokalnego przysmaku, np. poprzez zorganizowanie konkursu na stronach miasta.

Podczas kolejnych jarmarków stałą ekspozycją powinno stać się stoisko sprzedające Tarnobrzeski przysmak. Miejski specjał powinien być także dostępny w punktach promocji, np. w Centrum Informacji Turystycznej.

Tarnobrzeg Beach Project Zalew Machowski jest idealnym miejscem do organizacji spotkań, koncertów plenerowych czy alternatywnych spektakli teatralnych, o czym świadczy chociażby festiwal ‘Nowy Brzeg – Nowa Fala” lub tarnobrzeskie regaty. Całe spektrum dodatkowych działań sportowych i kulturalnych może zaistnieć jako letni festiwal pod nazwą Tarnobrzeg beach project.

To sposób na promocję Zalewu jako miejsca, w którym zawsze cos się dzieje.

80 Strategia Promocji miaSta tarnobrzega na lata 2010–2014

Zamkowa maskarada Sposobem na zachęcenie mieszkańców i przyjezdnych do zapoznania się z historią miasta jest zorganizowanie corocznej maskarady czyli sylwestrowego balu maskowego na Zamku Dzikowskim połączonego z nocnym zwiedzaniem i oglądaniem Kolekcji Dzikowskiej. Trwająca rewaloryzacja obiektu przyczyni się do atrakcyjności wydarzenia mającego szansę stać się wyróżnikiem miasta.

Czarno na białym Miłośników literatury z pewnością przyciągnie tarnobrzeski festiwal książki pod patronatem Biblioteki Miejskiej. Cykl spotkań z autorami oraz wielki targ książek na tarnobrzeskim rynku to przykładowe propozycje wydarzeń w ramach festiwalu. Kiermasz książek, w którym udział może wziąć każdy, jest okazją do wymiany przeczytanych omów lub nabycia prawdziwych białych kruków. Ma szanse przyciągnąć czytelników z całego regionu.

Orientacyjny harmonogram działań:

–  –  –

8.5. Działania promocyjne skierowane do inwestorów Materiały promocyjne Podstawowym nośnikiem informacji o mieście jest poświęcony mu serwis internetowy opisany wcześniej oraz materiały promocyjne. Ważne jest aby każdorazowo były one opracowane w oparciu o System Identyfikacji Wizualnej oraz zawierały treści dostosowane do potrzeb odbiorców. W niniejszym rozdziale zamieszczono przykładowe publikacje służące celom informacyjno-promocyjnym Tarnobrzega w sensie gospodarczym.

Folder informacyjny o tematyce biznesowej Wydanie folderu informacyjnego poświęconego miastu z naciskiem na rozwijającą się infrastrukturę i inne atrybuty istotne dla obecnych i potencjalnych inwestorów. Tematy poruszone w wydawnictwie powinny przekonywać zarówno grupę wewnętrzną (mieszkańcy, obecni inwestorzy) jak i zewnętrzną – inwestorzy, których miasto chce pozyskać, o możliwościach sukcesu biznesowego.

Materiały tradycyjne oraz multimedialne dla potencjalnych inwestorów Rekomendowanym rozwiązaniem organizacji materiałów dla inwestorów jest utworzenie możliwych do indywidualnego kompletowania pakietów w postaci np. segregatorów lub teczek oraz wpinanych kart prezentujących poszczególne dostępne tereny oraz inne, niezbędne informacje. W ten sposób oferta może być każdorazowo modyfikowana w zależności od potrzeb odbiorcy. Do kompletu może być załączony materiał multimedialny – prezentacje, dokumenty elektroniczne lub filmy z prezentacją regionu.

Kampanie promocyjne Kampania skierowana do przedsiębiorców (kraj i zagranica) W ramach promocji potencjału inwestycyjnego Tarnobrzega wskazana jest cykliczna organizacja kampanii promocyjnej skierowanej do odbiorców z regionu, kraju oraz zagranicy. Każdorazowa organizacja takiej kampanii wymaga precyzyjnego określenia grupy docelowej oraz spodziewanych efektów. Założenia akcji promocyjnej mają wpływ na dobór mediów oraz czas organizacji i trwania kampanii.

Można jednak założyć, że działania skierowane do inwestorów powinny zostać zintensyfikowane w kilku kanałach.

Należy do nich zaliczyć internet, ze względu na zasięg i stosunkowo niski koszt dotarcia, prasę branżową z uwagi na precyzyjne określenie targetu oraz direct marketing, która pozwala dotrzeć z przekazem do starannie wyselekcjonowanych odbiorców.

Targi i konkursy Międzynarodowe Targi Nieruchomości Inwestycyjnych (http://www.exporeal.net/) Impreza o światowym zasięgu, przygotowana przez specjalistów organizujących co roku setki imprez wystawienniczych. Wystawców i odwiedzających przyciąga zarówno sama marka targów, dostępne dla wystawców zaplecze, jak i samo Monachium.

Targi inwestycyjne w Cannes Drugie renomowane targi o charakterze gospodarczym. Organizowane co roku przez organizację MIPIM, zapewniają 18 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej, 2 tysiące wystawców, 18 tysięcy odwiedzających, 4 tysiące inwestorów z 81 krajów.

Samorząd Przyjazny Przedsiębiorcom Rekomendowany jest udział w konkursie „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorcom”. Jest to konkurs organizowany od 2006 roku, posiadający już własną markę. Dotychczasowymi laureatami są między innymi: Słupsk, Koszalin czy Wałbrzych, Korzystny jest fakt objęcia wydarzenia patronatem medialnym zarówno przez media ogólnopolskie jak i lokalne oraz regionalne, które zapewnią informację o wydarzeniu na niższych poziomach periodycznej komunikacji medialnej (zapewni to dostęp do pożądanej grupy docelowej przedsiębiorców, którzy planują przenieść swój biznes).

8 Strategia Promocji miaSta tarnobrzega na lata 2010–2014 GMINA 2010 Targi produktów i usług dla samorządów lokalnych GMINA 2010 odbywają się w listopadzie na terenie Targów Poznańskich, które są jednym z najbardziej prestiżowych miejsc do organizacji tego typu wydarzeń. W każdej z poprzednich edycji udział brało średnio 21 tysięcy zwiedzających; targi są okazją do prezentacji oferty turystycznej i usługowej gmin, a także do nawiązania współpracy między gminami; w ramach targów odbywają się także rozmowy biznesowe pomiędzy przedstawicielami przedsiębiorstw i gmin.Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |


Similar works:

«IR-UWB Receiver Front-End for WSN Applications Tuan Anh Vu Department of Informatics University of Oslo 1 May 17, 2013 1 Copyright © 2013 by Tuan Anh Vu. All Rights Reserved. © Tuan Anh Vu, 2013 Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo No. 1358 ISSN 1501-7710 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without permission. Cover: Inger Sandved Anfinsen. Printed in...»

«Introduction: Blowing Up the “Bridge” Dusan I. Bjelic ˇ ´ During the summer of 2000 we (students from Serbian universities, representatives of various Serbian NGOs, and two professors from a U.S. university) sat in a small restaurant in Vladic Han, on the border of Serbia and Macedonia. We were having ˇin lunch on our way to Macedonia for a meeting with students from Pristina Univerˇ sity, an event organized by the Helsinki Committee for Human Rights in Serbia. As we were being served...»

«MINUTES OF THE REGULAR MEETING OF THE FAIRFAX COUNTY REDEVELOPMENT AND HOUSING AUTHORITY March 10, 2005 On March 10, 2005, the Commissioners of the Fairfax County Redevelopment and Housing Authority (FCRHA) met in the FCRHA Board Room, One University Plaza, 4500 University Drive, Fairfax, Virginia, for two presentations. The first presentation on the Capital Improvement Program (CIP) was given by Robert Stalzer, Deputy County Executive at 6:10 p.m. Mr. Stalzer introduced David Marshall and...»

«Speakable and unspeakable in special relativity. I. Synchronization and clock rhythms. Rodrigo de Abreu and Vasco Guerra Departamento de F´ısica, Instituto Superior T´cnico, Universidade T´cnica de Lisboa, e e 1049-001 Lisboa, Portugal E-mail: vguerra@ist.utl.pt Abstract. The traditional presentation of special relativity is made from a rupture with previous ideas, such as the notion of absolute motion, emphasizing the antagonism of the Lorentz-Poincar´’s views and Einstein’s ideas....»

«Ayal Zaks Intel Israel(74) Ltd. Voice: +972 4-815-2388 Contact P.O. Box 1659 Fax: +972 4-815-2468 Information Haifa 31015, Israel E-mail: ayal.zaks@intel.com Department of Electrical Engineering http://azaks.eew.technion.ac.il The Technion, Israel Institute of Technology E-mail: azaks@ee.technion.ac.il Haifa 32000, Isreal Compiler Optimizations; Parallel Architectures, including Thread, Data and Instruction Level ParResearch allelism; Compiler Analysis and Transformations targeting...»

«Ipek Çalislar: Latife Hanim Turkish, Biography Report by Moris Farhi Latife Hanim – “Hanim” means “Lady” in Turkish – was the wife of Mustafa Kemal (of Gallipoli fame), the founder and first president of modern Turkey later to be known as Atatürk, “Father of the Turks”. (Note: I will refer to Mustafa Kemal as Atatürk throughout this report even though the cognomen was conferred on him long after his marriage to Latife Hanim.) In the main, this biography concentrates on Latife...»

«Proceedings of ASBBS Volume 19 Number 1 NECESSARY SKILLS FOR ACCOUNTING GRADUATES: AN EXPLORATTORY STUDY TO DETERMINE WHAT THE PROFESSION WANTS Cory, Suzanne N. St. Mary’s University Pruske, Kimberly A. St. Mary’s University ABSTRACT This study obtains the viewpoints of two important constituent groups for higher education accounting programs: (1) public accountants and (2) non-public accountants, regarding the importance of accounting-related skills and topics to be covered in...»

«NATIONAL UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICES PÉTER VARGA Official and author’s review of PhD thesis titled Protecting Wireless Networks of the Critical Information Infrastructures Scientific advisor: Prof. Dr. Zsolt HAIG Budapest 2012 The scientific problem Wireless networks provide new type attack target for the elements of information systems of critical infrastructures namely the critical information infrastructures. Interdependencies – from the vantage point of wireless networks– between...»

«CPC C12H 2016.11 C12H PASTEURISATION; STERILISATION; PRESERVATION; PURIFICATION; CLARIFICATION; AGEING Relationships with other classification places Beer per se, brewing of beer, fermentation processes and post fermentation treatments for beer are classified in subclass C12C. C12C deals with the process of making beer with a low alcohol content Low alcohol beer is classified in C12C 12/04. Low alcohol of wine is classified in C12G 1/00 and others low alcohol beverages are classified in C12G...»

«Lexical categories: legacy, lacuna, and opportunity for functionalists and formalists Mark Baker and William Croft Rutgers University and University of New Mexico 1. Introduction The term ‘lexical category’ is generally used to describe the categories of noun, verb, adjective, and possibly certain others (e.g. Haspelmath 2012:110). For many, ‘part of speech’ is a synonym, although Croft draws a distinction (see sections 2.2.2 and 3.2.1 below.) Lexical categories contrast with phrasal...»

«Extending du Bois-Reymond’s Infinitesimal and Infinitary Calculus Theory Part 1 Gossamer numbers Chelton D. Evans and William K. Pattinson Abstract The discovery of what we call the gossamer number system ∗G, as an extension of the real numbers includes an infinitesimal and infinitary number system; by using ‘infinite integers’, an isomorphic construction to the reals by solving algebraic equations is given. We believe this is a total ordered field. This could be an equivalent...»

«Research Report DFE-RR209 Young children suffering, or likely to suffer, significant harm: Experiences on entering education Harriet Ward, Rebecca Brown and Debi Maskell-Graham Centre for Child and Family Research, Loughborough University The views expressed in this report are the authors’ and do not necessarily reflect those of the Department for Education. Table of contents Acknowledgments Chapter One: Background, aims and methodology Aims and objectives Methodology Overview Data...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.