WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 24 |

«Tarnobrzeg Szkice z dziejów miasta i jego obywateli Adam F. BARAN Wydawnictwo „Attyla” TARNOBRZEG 2012 Tarnobrzeg Szkice z dziejów miasta i ...»

-- [ Page 6 ] --

Grób symboliczny prof. Heleny Zaleskiej 19.11.1903 + 29.08.1991 w Szwecji, harcmistrzyni, w latach 20-tych Naczelniczki ZHP we Francji i Belgii, czł. Szarych Szeregów w Warszawie, nauczycielki tarnobrzeskiego gimnazjum i liceum, skazanej w 1949 r. za działalnośd w antykomunistycznej organizacji „Młodzieżowy Ruch Oporu” w Tarnobrzegu, więźniarki czasów stalinowskich.

Dodajmy na koniec, że teren cmentarza jest nieuporządkowany i zarośnięty. Nie ma na nim żadnych alei poza główną – od bramki wejściowej do kaplicy. Kierunek i droga przeprowadzonej kwerendy była przypadkowa i zależała głównie od możliwości dotarcia do poszczególnych mogił. W październiku 1996 r. na teren cmentarza można było wejśd bez przeszkód przez zniszczony mur od strony północnej i od strony posesji, które okalają cmentarz od strony zachodniej i południowej. Kaplica cmentarna, chod zamknięta, robiła wrażenie mocno zaniedbanej i zniszczonej (wybite szyby w oknach, porysowana przez młodzież). Kwerendą autora objęto 210 grobów. Dla pełnego obrazu wydaje się także właściwym opracowanie możliwie szczegółowego słownika biograficznego osób, których szczątki znajdują się na tym cmentarzu. Już z pobieżnych poszukiwao widad, że znajduje się tam liczna grupa osób szczególnie zasłużonych nie tylko dla Tarnobrzega ale i całego kraju.

56 | Adam F. Baran

Ewidencja cmentarza:

1. Nieczytelny *50˚33’45,2 N; 21˚40’06,4 E]*)

2. Nieczytelny

3. Nieczytelny 4. + śp. Justyna z Makowskich Tomkiewiczowa, przeżywszy lat 96 zm. 27 marca 1896 r. Prosi o Zdrowaś Marya. *50˚33’ 45,6 N; 21˚40’06,4 E] 5. + Jan Zioła, koniuszy w Dzikowie. Przeżywszy lat 42 zmarł dnia 20 lipca 1899 r. Pamięci Jego ten krzyż poświęca Zdzisław Tarnowski. Wieczny odpoczynek racz Mu dad Panie.

6. Grzegorz Kaliniewicz (nieczytelny).

7. Albert Poraj Rożanski, C.K. Starosta Tarnobrzega.

Zm. 7 marca 1903 r. Cześd Jego pamięci.

8. Karol Stąpór, * 29/6 1870 + 19 (nieczytelne) 1896. Młodzieniec. Prosimy Jezu miłosierdzia Twego dla syna naszego. Rodzice.

9. D.O.M. Antonina Chalcarzowa, żona sędziego. Zmarła dnia (nieczytelne) 1906. Cześd Jej Pamięci!

10. Tu spoczywa Karol Rodery (nieczytelne) Mattausch, art. dram., b. dyrektor Teatru Polskiego (nieczytelne). Ur.

dn. 1 lipca 1876 zm. 25 listopada 1906 (?). Cześd Jego pamięci. [50˚33’46,0 N; 21˚40’06,5 E]

11. Nieczytelny

12. Tu spoczywają Tadzio i Janina Blahout, Tadziu (1891– 1900), Janina (1901–1901 (?)). Aniołki módlcie się za Nami.

13. Nieczytelny.

14. Nieczytelny (dwa nagrobki razem). *50˚33’46,1 N; 21˚40’ 05,9 E] Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 57

15. D.O.M. Tu spoczywa śp. Honorata Marcinkowska z Sobczyoskich. + 28/1 1901. W 85 roku życia. W żalu pogrążeni siostra i szwagier pomnik ten wznoszą.

16. Ukochanej córeczce Helenci * 6/8 1892 + 12/10 1897.

W smutku pozostają rodzice Marya i Ludwik Regiegowie (?).

17. Adam Bąska * 28 10 1879 + 18 08 1961. Pokój Jego duszy.

18. Nieczytelny.

19. Tu spoczywają zwłoki śp. Feliksa Dobrowolskiego zmarłego dnia 10 grudnia 1906 roku w 78 (?) roku życia i Maryi z Sobczyoskich Dobrowolskiej zmarłej dnia 14 kwietnia 1907 w 87. roku życia.

20. Śp. Donia (?) ze Skarskich Zagłoba Bochniewiczowa, żona Stanisława przeżywszy lat 36 (?) zm. (nieczytelne) 1909.

Marian Feliks Zagłoba Bochniewicz syn Stanisława przeżywszy lat 17, zm. 15 VII 1928. Wieczne odpoczywanie racz Mu dad Panie. *50˚33’45,5 N; 21˚40’05,9 E]

21. Jan Zaklika [herb] ur. 20 sierp. 1800, zmarł 15 grudnia

1878. Wdzięczne i kochające żona, dzieci i wnuki. Najlepszemu mężu, ojcu i dziadkowi. *50˚33’45,1 N;

21˚40’05,9 E]

22. Nieczytelny.

23. Nieczytelny.

24. Nieczytelny.

25. Śp. Karolina Michalska *winno byd: Machalska – AFB], żona lekarza powiatowego (nieczytelne) 63 roku życia, 19/10 1897. Spokój Jej duszy.

26. D.O.M. Śp. Najlepszej, kochanej matce Gertrudzie z Szymberskich Zakliczynie * 1814 + 1889.

27. Śp. Józef Ptaszyoski * (nieczytelne) maja 1859 (?) + 1894 r.

(nieczytelne).

28. Jan Kanty Niemiec, C.K. Inspektor szkolny, * 12/7 1861 + 17/1 1907. Spokój Jego duszy.

58 | Adam F. Baran

29. Dr Wiktor Wilhelm Reichman, adwokat krajowy w Tarnobrzegu. Zm. d. 9 stycznia 1909 r. Cześd Jego pamięci.

30. Nusia i Tosiu Dryja. Zmarli 1913 r. *50˚33’45,2 N; 21˚40’ 04,4 E]

31. Elusia Dryja zmarła 1917.

32. Tu spoczywa Ludwik Pokorny, C.K. Urzędnik sądowy. * 1/4 1864 + 23/9 1909. Spoczywaj w Bogu najdroższy mężu i ojcze. [50˚33’45,1 N; 21˚40’03,8 E]

33. Tu spoczywa śp. Helena z Menscheków Ludwigowa, żona C.K. Koniuszego ze straży skarb. Przeżyła lat 34, zmarła dnia 1904. Cześd Jej pamięci.

34. Śp. Józef Pawlas (nieczytelne) 1809 + 1/12 1890 i Florentyna Pawlas (nieczytelne) 1815 + 1/12 1892. Przechodniu (nieczytelne). Robert Pawlas (nieczytelne). Niewygasłej pamięci najdroższym rodzicom ten pomnik postawiły wdzięczne dzieci.

35. Najlepszej matce Aurelii Brudzioskiej + d. 11/12 r. 1904 w 83 r. życia. Wdzięczne córki. *50˚33’45,2 N;

21˚40’03,3 E]

36. Aniela Niemcowa, wdowa po inspektorze szkolnym. Zmarła 28 VII 1928 r. Prosi o Zdrowaś Marya.

37. Wincenty Sarnek * 1856 + 1909. Cześd Jego pamięci.

38. Adam Józef Zborowski przeżywszy 60 lat.

39. Śp. z Wiącków Józefa Tychanowiczowa, * 10 03 1884 + 5 04 1914. Zdzisio Tychanowicz + 5 07 1910 + 24 08 1911. *50˚33’45,1 N; 21˚40’02,8 E]

40. Nieczytelny. [50˚33’45,3 N; 21˚40’02,9 E]

41. Nieczytelny.

42. Laura i Ludwik Kuryłowie. *50˚33’45,4 N; 21˚40’02,6 E]

43. Tu spoczywają zwłoki Karola Solarczyka (nieczytelne).

44. Józef Taszarski, uczestnik powstania z roku 1863. Dyrektor Tow. Zaliczk. w Tarnobrzegu. Zmarł 11/3 1912. Prosi o westchnienie do Boga.

Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 59

45. Wojciech Stala * 14 4 1889 + 11 08 1912. Prosi o Zdrowaś Maria.

46. Nieczytelny. *50˚33’45,8 N; 21˚40’02,7 E]

47. Nowe nagrobki (bez nazwy).

48. Nowe nagrobki (bez nazwy).

49. Nowe nagrobki (bez nazwy).

50. Rodzina Wilków. *50˚33’46,4 N; 21˚40’02,9 E]

51. Marya Markiewicz, przeżywszy lat 57 zmarła 17/8 1915.

Spokój Jej duszy.

52. Śp. Andrzej Szpyt zmarł w 1914 r. Jezu ufam Tobie.

53. Tomasz Książek przeżył l. 55. Zdrowaś Mario.

54. Józef Bąska lat 35 + 7 VII 1915. Jezu ufam Tobie.

55. Brak tablicy nagrobnej.

56. Bąskowa i Traczowa z dziedmi 1915.

57. Michał i Wiktor Malinowscy. Niech odpoczywają w pokoju.

58. Jan Markiewicz * 1891 + 1919.

59. Nieczytelny.

60. Nieczytelny.

61. Śp. z Wilczyoskich Katarzyna Hyjkowa * 28 VI 1868 + 23 VI

1918. Prosi o westchnienia do Boga.

62. Brak tablicy nagrobnej. *50˚33’46,9 N; 21˚40’03,0 E]

63. Tomasz Szewc.

64. Józef i Agnieszka Szewcowie.

65. Agnieszka z Szewców Maziarzowa * 20.2.1887 + 6.09.

1918 r.

66. Maria Mazur zm. 1910 / Ave Maryja. *50˚33’46,7 N; 21˚40’ 03,5 E]

67. Brak tablicy nagrobnej.

68. Jan Bąska * 10 II 1876 + 11 XII 1957. Prosi o Zdrowaś Maria.

69. Maria Bąska lat 20, + 2 XI 1941. Jezu ufam Tobie.

60 | Adam F. Baran

70. Śp. Agnieszka Mróz z d. Wilk * 4 02 1876 + 1 08 1941, Mikołaj Mróz * 6 12 1867 + 8 04 1953.

71. Józefa Bronisława ze Stalów Niemcowa, nauczycielka.

Przeżywszy 28 lat zm. 20 VI 1937. Pokój Jej duszy. *Józef Wilk 1889–1947, major Wojska Polskiego, obrooca Tobruku, odznaczony Krzyżem Walecznych. Cześd Jego Pamięci – AFB]. *50˚33’ 46,3 N; 21˚40’03,4 E]

72. Józef Wilk * 2 VI 1928. Zmarł śmiercią tragiczną 13 VIII

1955. Wieczne odpoczywanie. Tomasz Wilk ur. 1891 zm.

25 XI 1936. Pokój Jego duszy. *50˚33’46,1 N; 21˚40’ 03,3 E]

73. Magdalena Stala. Przeżyła lat 69 + 18 02 1956. Pokój Jej duszy.

74. Wojciech Stala. Przeżył lat 61 + 24 2 1943. Pokój Jego duszy.

75. Maryanna Brania * 1881 + w 1907. Pokój Jej duszy.

76. Ewa Jajko * 1877 + 1893. Cześd Jej pamięci.

77. Anna Wilkowa. Żyła lat 69 zm. 30 III 1949. Pokój Jej duszy.

Grób symboliczny prof. Heleny Zaleskiej * 19 11 1903 + 29 8 1991 w Szwecji.

78. Emil Turek ur. 28 sierpnia 1881 r. zm. 15 lipca 1892. Najdroższemu dziecku rodzice.

79. Agnieszka * 1873 + 1958, Michał Rawscy * 1864 + 1959.

Ave Maria.

80. Jan Cabaj ur. 25/12 18(nieczytelne). Zasnął w Panu, roku

1910. Wieczny odpoczynek racz Mu dad Panie.

81. Ida z Hulewiczów Wyganowska ur. 7 IX 1884 zm. 24 II 1921. Pokój Jej duszy.

82. Śp. podpor. Józef Dekutowski, oficer gospodarczy. Szpital region Nr 3 w Baranowiczach. Ur. 1894. Zm. 26 II 1922.

[50˚33’47,1 N; 21˚40’04,1 E]

83. D.O.M. Felicya z Olechowskich Adwentowska. Najlepsza żona i matka przez 32 lata. Zasnęła w Panu 20/3 1919.

Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 61 Stawiłam się przed Tobą, abym widziała moc i chwałę Twoją (PS. 62, w. 8).

84. Nieczytelny. *50˚33’46,6 N; 21˚40’04,6 E]

85. K.E. Bronisława z Moszyoskich Jachimowska zm. 20/6

1892. Cześd Jej pamięci. Ukochanej mojej żonie. [50˚33’ 46,5 N; 21˚40’04,3 E]

86. Stefania Tomkiw * 12 10 1889 + 3 08 1919.

87. Maks Labitzky kap. (?) żandarmerii (nieczytelne) + 4/3

1883. Friede Seiner Asche.

88. Wincenty Gutwioski urodz. 1829 umarł 1892. Najdroższemu Ojcu wdzięczne dzieci.

89. Jerzy Barko ur. 1830, zm. 7 Marc. 1863. Przeżył lat 33.

Koniuszy w Dzikowie. Długoletniemu i wiernemu towarzyszowi ku wdzięcznej pamięci Zdzisław, Juliusz, Adam Tarnowscy, Zofia z Tarnowskich Siemieoska pomnik ten stawiają. Wieczny odpoczynek racz Mu dad Panie.

90. Nieczytelny. [50˚33’46,0 N; 21˚40’04,3 E]

91. Śp. Jan Sokół * 1827 + 1911. Żona Agata Sokół * 1837 + 1894. Proszą o Zdrowaś Maryja.

92. Tu spoczywa Agnieszka Furmanowa (nieczytelne).

*50˚33’45,6 N; 21˚40’04,2 E]

93. Wiktoria Stebnicka ur. 1811 zm. 1888. Cześd jej pamięci.

*50˚33’45,9 N; 21˚40’04,5 E]

94. Nieczytelny.

95. Adolf Prottung, C.K. Poborca. Żył lat 80, zm. 27 listopada

1909. Pokój Jego duszy. *50˚33’46,5 N; 21˚40’04,5 E]

96. Leopoldyna Prottungowa, żona C.K. Poborcy, * 10 VIII 1837 + 18 VIII 1902. Cześd Jej pamięci.

97. Maria z Wójcickich Święchowa ur. 4 I 1884, zm. 30 III

1948. Spokój Jej duszy.

98. Nieczytelny.

99. Nieczytelny.

62 | Adam F. Baran

100. Wojciech Plebankiewicz * 1865 + 1906. Pokój Jego duszy.

*50˚33’46,5 N; 21˚40’05,3 E]

101. Nieczytelny.

102. Feliks Żurawski przeżył 46 lat. Pokój Jego duszy.

*50˚33’47,0 N; 21˚40’05,0 E]

103. Nieczytelny.

104. Niestrudzonemu pracownikowi, żarliwemu kaznodziei, wychowawcy młodzieży, Alojzemu Serafioskiemu dominikaninowi * 3/10 1881 + 16/6 1910. W dowód niewygasłej wdzięczności mieszkaocy Tarnobrzega i wsi okolicznych.

105. Nieczytelny.

106. Józef (nieczytelny).

107. Sam krzyż. Brak tablicy nagrobnej.

108. Tu spoczywają zwłoki śp. Stanisława Tomaszewskiego * 6/5 1828 + 23/3 1890 i wnuczek: Kazi * 11/2 1891 + 20/6 1896, Wandzi * 3/12 1892 + 29/6 1896. Ku czci i wdzięczności ten pomnik kochające dzieci ojcu swojemu postawiły (nieczytelne).

109. Niezgasłej pamięci najukochaoszej żony, matki Leonia z Nagóreckich Malcowa ur. 1854, zm. 24 stycznia 1911.

Wieczne odpoczywanie racz Jej dad Panie. Jakub Malec zm. 20 stycznia 1929. Przeżył lat 80. Spokój Jego zacnej duszy.

110. Stanisław Malec ur. 29/4 1884, zm. 5/4 1943.

*50˚33’46,2 N; 21˚40’05,2 E]

111. Kunegunda Wawrzycka ur. 1815, zm. 1896. Prosi o westchnienie do Boga.

112. Sam krzyż. Brak tablicy nagrobnej.

113. Stanisław Tylutki. Pokój Jego duszy.

114. Marya Panciewicz ur. w Przemyślu 14 sierpnia 1864 r., zmarła w Tarnobrzegu 9 maja 1875. Za wcześnie córeczTarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 63 ko droga tak nas okryłaś żałobą. Módl się za nami do Boga. My płaczemy za Tobą.

115. Nieczytelny.

116. Sam krzyż. Brak tablicy nagrobnej.

117. Wincenty Golinca (nieczytelny).

118. Nieczytelny.

119. Sam krzyż. Brak tablicy nagrobnej.

120. Marya Turbak przeżyła 96 lat, zmarła 11 marca 1901.

Prosi o westchnienie do Boga. *50˚33’46,5 N;

21˚40’05,6 E]

121. Karol Warschko (nieczytelne).

122. Jan Szulc-Krzyżanowski, zmarł tragicznie 10 VII 1905 w wiośnie życia. Prosi o Zdrowaś Maria.

123. Herman Jaschke + 13 marca 1888 w 22 r. życia. Prosi o westchnienie do Boga.

124. Franciszek Wójtowicz, kierownik szkoły w Jadachach i Tarnobrzegu. Żył lat 60, zmarł 28 12 1950. Cześd Jego pamięci.

125. Ferdynad Kraus, organista parafii miechocioskiej. Zmarł 30 VIII 1936 przeżywszy lat 7(?). Cześd jego pamięci.

126. Sam krzyż. Brak tablicy nagrobnej.

127. Nieczytelny.

128. Nieczytelny.

129. X. Leon Solawa (nieczytelny).

130. Michał (nieczytelny).

131. Tu leży Wincenty Mikułowski, młodzieniec w 27 roku życia zeszły ze świata 21 września 1841 r. Syn Piotra i Antoniny Mikułowskich, (?) znanego z cnót obywatelskich Saby Mikułowskiego. Prosi o trochę (?) pozdrowienia anielskiego.

132. Teodozja Karolina z Kopioskich Perrot. Żona, matka dwojga dzieci (nieczytelne) roku wieku swego do (nieczytelne) 1837 r. w Chmielowie życie zakooczyła.

64 | Adam F. Baran

133. Sam krzyż. Brak tablicy nagrobnej.Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 24 |


Similar works:

«UNCLASSIFIED United States Department of State and the Broadcasting Board of Governors Office of Inspector General Middle East Regional Office Office of Inspector General DynCorp Operations and Maintenance Support at Camp Falcon in Kabul, Afghanistan Report Number MERO/I-11-12, August 2011 Important Notice This report is intended solely for the official use of the Department of State or the Broadcasting Board of Governors, or any agency or organization receiving a copy directly from the Office...»

«Grassroots Post-Modernism Remaking the soil of cultures Gustavo Esteva & Madhu Suri Prakash 1 'Beyond its definite No to the Global Project, this book takes a stimulating glance at the renewed life of social majorities and offers good reasons for a common hope! GILBERT RIST 'Grassroots Post-modernism is daring in its thesis that the real postmodernists are to be found among the Zapotecos and Rajasthanis of the majority world. It is hard-hitting in its attacks against progressive commonplaces,...»

«Step By Step Threesome by Suzy Bauer Step by Step Threesome The Only Explicit Guide To Your Favorite Fantasy By Suzy Bauer _ 1 © 2003-2008 Trinity Publishing http://www.stepbystepthreesome.com Step By Step Threesome by Suzy Bauer Thanks for purchasing Step by Step Threesome. I am confident that you will thoroughly enjoy the content inside this multimedia guide. After you've read it, why not recommend it to your friends? Who do you know that will also be interested in having a threesome? This...»

«The Formation of Jewish Mysticism and Its Impact on the Reception of Rabbi Abraham Abulafia in Contemporary Kabbalah1 Boaz Huss Introduction Jewish Mysticism was invented in Europe, in the late 19th and early 20th centuries. In this period, Western, mostly Jewish, scholars applied the Christian theological term »mysticism« to describe Kabbalistic, Hasidic and other Jewish cultural formations, and created an academic discipline dedicated to the study of »Jewish mysticism«. The formative...»

«DEPARTivlENT OF H EALTH AND H UMAJ.'{ S ERVICE~ OFFICE OF INSPECTOR GENERAL WAS!l!NC;T ON, DC 20201 MAY 0 3 2013 TO: Marilyn Tavenner Acting Administrator Centers for Medicare & Medicaid Services /S/ FROM: Stuart Wright. Deputy Inspector General for Evaluation and Inspections SUBJECT: Memorandum Report: Medicare Payments for Part B Claims with G Modifiers, OEI-02-10-00160 This memorandum report describes Medicare payments for Part B claims with G modifiers and how contractors process claims...»

«Page |1 Published Online By ReadCentral.com Page |2 THE DIVINE COMEDY OF DANTE: PURGATORY By Dante Alighieri Published Online By ReadCentral.com Published Online By ReadCentral.com Page |3 CONTENTS CANTO I CANTO II CANTO III CANTO IV CANTO V CANTO VI CANTO VII CANTO VIII CANTO IX CANTO X CANTO XI CANTO XII CANTO XIII CANTO XIV CANTO XV CANTO XVI CANTO XVII CANTO XVIII CANTO XIX CANTO XX CANTO XXI CANTO XXII CANTO XXIII CANTO XXIV CANTO XXV CANTO XXVI CANTO XXVII CANTO XXVIII CANTO XXIX CANTO...»

«HOBO® Micro Station User’s Guide 7645-L Contact Information For support, please contact the company that you bought the product from: Onset Computer Corporation or an Onset Authorized Dealer. Onset Computer Corporation 470 MacArthur Blvd. Bourne, MA 02532 Mailing Address: P.O. Box 3450 Pocasset, MA 02559-3450 Phone: 1-800-LOGGERS (1-800-564-4377) or 508-759-9500 Fax: 508-759-9100 Customer Service Hours: 8AM to 5PM Eastern Time Technical Support Hours: 8AM to 8PM Eastern Time E-mail:...»

«ENGLISH Gender Roles in Harry Potter Stereotypical or Unconventional? Filippa Tsatsa Supervisor: Ronald Paul BA thesis Examiner: Spring 2013 Chloé Avril Title: Gender Roles in Harry Potter. Stereotypical or Unconventional? Author: Filippa Tsatsa Supervisor: Ronald Paul Abstract: In this essay I will analyze the three main characters in the Harry Potter books based on how they perform gender. My main focus is if the characters challenge gender stereotypes or if they build on clichés, norms and...»

«1 Into the Sixth Form | Introduction Moving into the Sixth Form is a significant and exciting step. You have more control and choice about what you will study than you have had so far in your school career, and you will also be given more responsibility – both in your work and outside the classroom. In the Sixth Form you are laying the foundations for university and beyond, so it is important that you make careful and sensible decisions about the subjects you study next year. This booklet...»

«Board of Directors Public Meeting NOTICE OF MEETING MINUTES (Original version signed and archived) Date and time: December 1, 2015, at 1:30 p.m. Title of meeting: Board of Directors Location: Four Points by Sheraton (Edmundston) Purpose of Public meeting Republican Room meeting: Chairman: Paul Couturier Secretary: Sonia Haché-Lanteigne Participants: √ √ √ Paul Couturier (Chairman) Gabriel Godin (Vice-Chairman) Sonia A. Roy √ √ √ Adélard Cormier Bonnie Mae Martin Paulette...»

«1946 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ: MANİSA ÖRNEĞİ Ömer KARAKAŞ* ÖZET Bu makalede, Manisa Vilayeti’nde, 1946 yılında yapılan milletvekili genel seçimleri ele alınmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Demokrat Parti (DP) milletvekili adaylarının aday tespit çalışmaları, adayların propaganda faaliyetleri, seçim kampanyası sırasında ele aldıkları konular, seçim sonuçları ve son olarak da seçimde yaşanan bazı yolsuzluk ve usulsüzler değerlendirilmiştir....»

«What is discourse analysis? The relationship between linguistic and non-linguistic behaviour connected discourse occurs within a particular situation – whether of a person speaking, or of a conversation, or of someone sitting down occasionally over the period of months to write a particular kind of book in a particular literary or scientific tradition (Harris, 1952: 3). what happens when people draw on the knowledge they have about language. to do things in the world (Johnstone, 2002: 3)....»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.