WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 24 |

«Tarnobrzeg Szkice z dziejów miasta i jego obywateli Adam F. BARAN Wydawnictwo „Attyla” TARNOBRZEG 2012 Tarnobrzeg Szkice z dziejów miasta i ...»

-- [ Page 7 ] --

134. Sam krzyż. Brak tablicy nagrobnej. [50˚33’46,2 N;

21˚40’05,8 E]

135. Tu spoczywa śp. Władysław Gryglewski długoletni pocztmistrz, członek Rady Powiatowej, Burmistrz Miasta Tarnobrzega. Przeżywszy 67 lat zmarł w Bogu 7 października 1904 r. Cześd Jego pamięci.

136. Najdroższej małżonce swojej Teresie Kurzweil (nieczytelne), Henryk Kurzweil (nieczytelne), Fryderyce Sonna (nieczytelne).

137. Julciu, Julciu drogie dziecię (nieczytelne).

138. Marya Kuryłło przeżywszy lat 85 zmarła 25 listopada 1890 r. Prosi o Zdrowaś Maryja.

139. Nieczytelny.

140. Sam krzyż. Brak tablicy nagrobnej.

141. Irena Sławioska ur. 28 lipca 1876, zm. 27 kwietnia 1882 r.

142. Wende (nieczytelne) Quecke, emer. C.K. Komis. straży skarbowej. Przeżył lat 73, zmarł 15 maja 1896. Pokój Jego duszy.

143. Nieczytelny. *50˚33’46,5 N; 21˚40’06,3 E]

144. Antonina z Gadomskich Hein (nieczytelne).

*50˚33’47,1 N; 21˚40’06,2 E]

145. Eugenia Grzybowska ur. 28 IV 1881, zm. 26 IV 1959. Pokój wieczny i modlitwa (nieczytelne) niech Jej Towarzyszą.

146. Maria Nedbal ur. 1873 + 1955. Wierna czcicielka Marii, najlepsza matka. Śpij spokojnie. Leon Nedbal ur. 1848 + 1912. Ukochanym rodzicom córka.

147. Tadzio Gołębiowski * 21/9 1834 + 31/7 1905. Rodzice najukochaoszemu synowi. *50˚33’47,1 N; 21˚40’07,9 E]

148. D.O.M. Gencia Nedbal * 11/12 (?) 1902 + 21/2 1904.

149. Marianna Jaskot żyła 40 l., zm. 1910. Ave Maryja.

*50˚33’46,8 N; 21˚40’07,3 E] Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 65

150. Tu spoczywają zwłoki śp. Ignacego Dekutowskiego + 1881 r. w 44 roku życia. Barbary Dekutowskiej + dnia 17 marca 1911 r. w 78 roku życia. Cześd Ich pamięci.

151. Magdalena Wójcikowska * 1828 + 1911. Pokój Jej duszy.

152. (nieczytelne) Szczukowa (nieczytelne) Ciosioska (nieczytelne) 18 stycznia 1912 przeżyła 78 lat (nieczytelne).

153. Antooczyk Wojciech * 1870 + 1912 23 VI. Prosi o Zdrowaś Maryo. Fund. Synowie. Antooczyk Stefania zmarła w dziewiątej wiośnie życia powiększając grono aniołów.

Fund. Bracia.

154. Nieczytelny. [50˚33’46,3 N; 21˚40’07,0 E]

155. Sam krzyż. Brak tablicy nagrobnej.

156. Tu spoczywa śp. Augusta z Rochów Queckowa (nieczytelne) zmarła (nieczytelne) 19(?) 1912 r. przeżywszy lat 64.

157. Brak tablicy nagrobnej.

158. D.O.M. pod którem spoczywają zwłoki śp. Tomasza Piotrowskiego. Przeżywszy lat 53 zmarł 26 marca 1900. Prosi o westchnienie do Boga.

159. Filomena Czeppe’owa, żona urzędnika Rady Powiatowej + 28/8 1899. Prosi o Zdrowaś Marya.

160. Brak tablicy nagrobnej.

161. Dla najukochaoszych rodziców Stanisława i Joanny Wojakiewiczów wdzięczne dzieci. Proszą o westchnienie do Boga.

162. Pamięci Wawrzyoca Jasioskiego ur. w Wielowieś 1838, zm. w Krakowie 1898. Najwierniejszemu słudze, prawdziwemu przyjacielowi stawiają ten pomnik Zdzisław, Juliusz, Adam Tarnowscy i Zofia z Tarnowskich Siemieoska (nieczytelne).

163. Śp. z Uchaoskich Michalina Ruskowa lat 43 + 3 VI 1919.

Prosi o Zdrowaś Maryo.

66 | Adam F. Baran

164. Eugenia (nieczytelne) Beust (nieczytelne). Zmarła u przyjaciół w zamku w Dzikowie 19 września 1899 (?).

[50˚33’45,1 N; 21˚40’06,7 E]

165. Brak tablicy nagrobnej. [50˚33’45,5 N; 21˚40’06,9 E]

166. Brak tablicy nagrobnej.

167. Brak tablicy nagrobnej.

168. Piotr i Maria Watraczowie * 1880 + 1946 / * 1881 + 1960. Zdrowaś Maria. Najdroższym rodzicom dzieci.

169. Gancarz Franciszek ur. 14 IX 1902, zm. 23 V 1955. Zostawił w wielkim żalu żonę i syna.

170. Magdalena Zbyradowska, 28 VIII 1882 + 13 I 1960. Franciszek Zbyradowski * 26 I 1874 + 6 III 1938.

[50˚33’45,9 N; 21˚40’07,0 E]

171. Sam krzyż. Brak tablicy nagrobnej.

172. Sam krzyż. Brak tablicy nagrobnej.

173. Sam krzyż. Brak tablicy nagrobnej.

174. Sam krzyż. Brak tablicy nagrobnej.

175. Tu spoczywa Elżbieta z Górdzów Nedbal ur. 8/(?) 1855, zm. 16/2 1898. Prosi o westchnienie do Boga.

176. Nieczytelny.

177. Nieczytelny.

178. Nieczytelny.

179. Emilia z Franczykowskich Eckertowa, zm. 1901 r. przeżywszy lat 86. Cześd Jej pamięci.

180. Rozalia Polkiewicz (nieczytelne).

181. Jadwiga Niezabitowska 1863–1901.

182. Sam krzyż. Brak tablicy nagrobnej.

183. Sam krzyż. Brak tablicy nagrobnej.

184. Sam krzyż. Brak tablicy nagrobnej.

185. Sam krzyż. Brak tablicy nagrobnej.

186. Grzegorz Marcisz (nieczytelne) * 1839 + (nieczytelne).

[50˚33’46,9 N; 21˚40’08,8 E]

187. Józefa Friberg wieczny odpoczynek (nieczytelne).

Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 67

188. Sam krzyż. Brak tablicy nagrobnej.

189. Brak tablicy nagrobnej.

190. Sam krzyż. Brak tablicy nagrobnej. [50˚33’47,1 N;

21˚40’10,0 E]

191. Sam krzyż. Brak tablicy nagrobnej.

192. Sam krzyż. Brak tablicy nagrobnej. [50˚33’46,8 N;

21˚40’10,2 E]

193. Nieczytelny.

194. Nieczytelny.

195. D.O.M. Jana Schabowskiego *winno byd: Jana Gachowskiego – AFB*], C.K. Komisarza Powiatowego. Ur. 1846 + 1884, 21 września. Prosi przechodnia o westchnienie.

Ukochanemu mężowi. Tu spoczywa Stefcia (nieczytelne).

196. Sam krzyż. Brak tablicy nagrobnej. [50˚33’46,3 N;

21˚40’10,1 E]

197. Sam krzyż. Brak tablicy nagrobnej.

198. Sam krzyż. Brak tablicy nagrobnej.

199. Teresa Barko urodzona 1842, zmarła 1884. Spokój Jej duszy.

200. Zofia z Giżyoskich Moleszczy (nieczytelne).

201. Nieczytelny. [50˚33’45,7 N; 21˚40’10,1 E]

202. Jaschke (nieczytelne). [50˚33’45,1 N; 21˚40’10,2 E]

203. Nieczytelny.

204. Nieczytelny. [50˚33’45,2 N; 21˚40’09,0 E]

205. Nieczytelny.

206. Antonina Kulig, żona urzędnika sądowego w Nisku + 7/3

1913. Pokój Jej duszy. [50˚33’45,3 N; 21˚40’08,2 E]

207. Nieczytelny.

–  –  –

208. Nieczytelny. [50˚33’45,2 N; 21˚40’06,9 E]

209. Nieczytelny.

210. Nieczytelny.

*) Zamiast przedruku planu sytuacyjnego, opublikowanego pierwotnie w „Notatniku Sandomierskim”, w nawiasach kwadratowych podano lokalizację GPS (+/-) wybranych nagrobków, które w połączeniu ze sobą wskazują także na drogę przebytej ówcześnie kwerendy.

Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 69

110 LAT SŁOMKOWEJ KAMIENICY

„Z cegielni mojej brany był materiał na budowę wielu domów po pożarach w Tarnobrzegu, na pobliskie mosty kolejowe w czasie budowania drogi kolejowej do Tarnobrzega, na budowę pałacu w Mokrzyszowie, na budowę kominów, piwnic itp. w gospodarstwach chłopskich po wsiach okolicznych.

Z cegły tej wybudowałem też w latach 1882–1883 obszerny dom własny, który był pierwszym chłopskim domem murowanym w Dzikowie, nazwany »kamienicą Słomkową«. Dom ten składał się z czterech pokoi, dwóch kuchen, spiżarni i wygodnych piwnic. Z tego zamieszkałem z rodziną jeden pokój z kuchnią, resztę wynajmowałem lokatorom” – pisał osiemdziesiąt jeden lat temu w swoich pamiętnikach Jan Słomka, wójt z Dzikowa. Ta „kamienica Słomkowa” po dziś dzieo stoi przy ulicy Władysława Jasioskiego w Tarnobrzegu i nadal jest funkcjonalna. Obecnym właścicielem domu jest rodzina Przybylskich, która w 1930 r. odkupiła go wraz z ogrodem od Brodkiewiczów.

Ze znanych i cenionych – tak w kraju jak i na świecie – „Pamiętników włościanina” można wyczytad losy „gniazda” dzikowskiego wójta. Należy jednak pamiętad, że czas w nich opisany to tylko 46 lat, bo J. Słomka zakooczył pisanie pamiętników w 1929 r. (II wydanie).

Ulica, przy której stanął ceglany dom Słomki, zwała się Poład, a po włączeniu Dzikowa do Tarnobrzega – Ogrodową.

70 | Adam F. Baran „W domu miałem błogosławieostwo Boże.” – pisał Słomka.

„Od 1861 do 1885 żona powiła siedem córek i pięciu synów, z tego dwoje zmarło w niemowlęctwie, dwoje już w latach młodzieoczych, wychowało się zaś ośmioro, tj. trzech synów i pięd córek. W miarę tego, jak Pan Bóg dawał dzieci, zastanawiałem się jak im przyszłośd zabezpieczyd. A że gruntu i dla jednego byłoby niewiele, więc postanowiłem każdemu dad naukę, do jakiej które było chętne i zdolne. (…) W czasie największego rozkwitu gospodarstwa miałem 13 morgów gruntu, dom murowany, obszerne budynki gospodarskie, jak: dwie stodoły, stajnie, dwie szopy; odpowiednią ilośd inwentarza żywego, mianowicie: parę koni, cztery krowy, po kilka sztuk trzody chlewnej, drób. W gospodarstwie prócz żony i dzieci pracował stale parobek i dziewczyna, nadto najemnicy w czasie żniw, kopanek, młocki itp. Przy tym w ruchu była cegielnia, wapniarnia, sklepik i w przedsiębiorstwach tych również spora gromadka ludzi pracowała”.

Zanim w Dzikowie powstał Urząd Gminy posiedzenia rady gminnej odbywały się u wójta i „całe urzędowanie gminne w izbie wójta miało miejsce”. Zdarzało się, że żandarm przychodził „po pieczątkę” nawet w nocy, co było uciążliwe dla wójta i całej rodziny. W tym czasie Jan Słomka przyczynił się także do budowy zagrody włościaoskiej w Dzikowie dla Ferdynanda Kurasia, gdzie Kuraś zamieszkał w 1912 r. Podczas I wojny światowej we wrześniu 1914 r., Tarnobrzeg opustoszał, pozostała tylko garstka inteligencji i mieszczaostwa, przy tym najbiedniejsi Żydzi.

Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 71 „Chłopi nie ruszali się za swoich gospodarstw”. Koło południa 15 września 1914 r. „tren rosyjski” z dowódcą ulokował się w gospodarstwie Słomki „z uprzejmym polskim pozdrowieniem i prośbą”. „[Moskale] mnie osobiście nie wyrządzili żadnej krzywdy. Przez trzy tygodnie było ich u mnie zawsze pełno na podwórzu i na polu przy domu. Przez cały ten czas ze stodoły i ogrodu nic mi nie ruszyli, o wszystko, co im było potrzeba, prosili i za to wszystko płacili albo też płacid chcieli. Ci, którzy mogli rozmawiad po polsku, przychodzili do mnie do domu na pogadankę” – pisał Słomka. Odsiecz austriacka początkiem października 1914 r. zapoznała Słomkę z wojennymi realiami. W kilka dni „znikła” ze stajni pasza dla bydła.

W domu Słomki zamieszkał oficer–audytor wraz z wojskową kasą. Wójt liczył, że „skoro starszyzna wojskowa zamieszka u niego, to uchroni” go od krzywd, co okazało się złudne.

Perypetie zawieruchy wojennej spowodowały, że 21 października 1914 r. J. Słomka zdał urzędowanie gminne na zastępcę, a dom i gospodarstwo na rodzinę i wyjechał do krewnych, do Wiednia. Przebywał tam do 22 czerwca 1915 r.

Na wiedeoski adres otrzymał Słomka list od prof. Lutosławskiego. Lutosławski pisał: „Bardzo radzę wracad do domu, zawsze tam łatwiej się wyżywid niż w obcym mieście, a nadto gmina potrzebuje swojego wójta”.

Mimo dziewięciu wielkich przemarszów armii wojennych przez Dzików dom Słomki i rodzina szczęśliwie przetrwały.

–  –  –

można sądzid, że mieszkał w swojej „kamienicy” przynajmniej do 1929 roku. Prawdopodobnie w tym samym czasie dom został sprzedany Brodkiewiczom, a oni dośd szybko sprzedali go rodzinie Przybylskich (1930 r.) – o czym wspomina Tadeusz Farbisz, wnuk J. Słomki, w książce Janiny Stadnik pt. „Na drogach Puszczy Sandomierskiej”.

„Adam Brodkiewicz był dyrektorem tarnobrzeskiego browaru, tartaku w Chmielowie i tamtejszego młyna. Ale to nie od niego moi rodzice kupili »kamienicę«, lecz od jego ojca – Aleksandra” – wspomina dziś Adam Przybylski. „Zakup ten na owe czasy był kosztowny i o ile pamiętam – było to 1200 dolarów USA. Rodzice kupili ten dom na raty. Mój ojciec Józef był urzędnikiem paostwowym a matka Janina (ma obecnie 97 lat i wraz z rodziną zamieszkuje »kamienicę«) była nauczycielką.

Ten dom kupili w bardzo zaniedbanym stanie. Mieli tam wówczas dwoje lokatorów. Południowa częśd (dwa pomieszczenia) zajmowała siostra Aleksandra Brodkiewicza. Dom był bardzo zawilgocony. Począwszy od dachu, pieców itp. – wszystko trzeba było remontowad. Dopiero w 1932 r., kiedy w Tarnobrzegu zainstalowano prąd, wówczas podłączono i nasz dom”.

Wraz z rodziną Przybylskich »kamienicę« zamieszkiwali lokatorzy – praktycznie do chwili obecnej. „W ten sposób rodzice pracowali na spłatę” – wspomina Adam Przybylski. „Od 1940 r. zamieszkiwała tu już tylko rodzina, m.in. siostra i brat ojca (ks. Wacław Przybylski). Bezpośrednio po okupacji wyjechałem wraz z siostrą Ireną na studia do Świdnicy, gdzie przebywaliśmy do 1952 r.”.

Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 73 W 1964 r. rodzina pp. Przybylskich wyjechała z Tarnobrzega i w kamienicy mieszkała tylko p. Janina Przybylska, do której w tym samym roku sprowadził się syn Adam z małżonką.

W chwili obecnej dom zajmują cztery osoby: 97-letnia Janina Przybylska, jej córka – Irena Czarny oraz Tomasz i Michał Kutynowie – wnuki Adama Przybylskiego.

„W czasie okupacji dla okolicznych mieszkaoców nasz dom był schronem, ze względu na rozbudowane, duże piwnice. W czasie bombardowao w 1939 i 1944 r. prawie pół ulicy mogło się tam zmieścid. W 1944 r., po wejściu Armii Czerwonej, nasz dom został zajęty (prawie cała jego południowa częśd) dla jakichś »ważnych figur«. O ile pamiętam, to chyba najpierw dla »razwietki« a potem dla »kontrrazwietki«. Jedni Sowieci wyrzucali drugich, w zależności od rangi. W 1944 r., w ramach planu Komendy Obwodu AK, ojciec zajął stanowisko burmistrza Tarnobrzega. Nie trwało to oczywiście długo” – wspomina po latach Adam Przybylski.Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 24 |


Similar works:

«EUROPEAN COMMISSION Brussels, 19.12.2011 COM(2011) 898 final COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL A European vision for Passengers: Communication on Passenger Rights in all transport modes EN EN I. INTRODUCTION Ten years ago in the 2001 White Paper1, the Commission set the objective to introduce passenger protection measures to all modes of transport. This has now been achieved. With the adoption of passenger rights for bus and coach transport in 2011 the...»

«The Japanese Journal of American Studies, No. 25 (2014) Copyright © 2014 Etsuko Taketani. All rights reserved. This work may be used, with this notice included, for noncommercial purposes. No copies of this work may be distributed, electronically or otherwise, in whole or in part, without permission from the author. “Spies and Spiders”: Langston Hughes and Transpacific Intelligence Dragnets Etsuko Taketani* The section of Langston Hughes’s memoir I Wonder as I Wander (1956) titled...»

«Called “The Black Pope” by many of his followers, Anton LaVey began the road to High Priesthood of the Church of Satan when he was only 16 years old and an organ player in a carnival: “On Saturday night I would see men lusting after half-naked girls dancing at the carnival, and on Sunday morning when I was playing the organ for tent-show evangelists at the other end of the carnival lot, I would see these same men sitting in the pews with their wives and children, asking God to forgive...»

«h u m a n u n ity.o r g Seven Billion Humans— Investing in Each Other’s Lives and World How can the Human Unity Project transform our lives— realizing consummate joy and goodness for all humans on Earth? Over 48 years, I and above 1,000 fellow searchers have explored a broad diversity of humans and cultures worldwide, yielding foundational anthropology, declarations of Human Unity globally, and a protocol for saving over $1.5 trillion yearly. —Eugene Haggerty “Ultimately, humanity is...»

«DFPUA 2 : ONLINE SEDUCTIONS Fabrice X Diary of a French PUA 2 @ Cyprine-en-Provence 22/11/2015 Diary of a French PUA 2 : Online Seductions To Virginie, for making me want to believe in love again.-2Diary of a French PUA 2 : Online Seductions Autobiographical bullshit that make you waste your time Hi everybody, welcome to my online diary. I have already told my sexual life in Diary of a French PUA so I think that it would be repetitive to simply do it again. By the way, some people said that it...»

«Remote Sensing Image Analysis via a Texture Classification Neural Network Hayit K. Greenspan and Rodney Goodman Department of Electrical Engineering California Institute of Technology, 116-81 Pasadena, CA 91125 hayit@electra.micro.caltech.edu Abstract In this work we apply a texture classification network to remote sensing image analysis. The goal is to extract the characteristics of the area depicted in the input image, thus achieving a segmented map of the region. We have recently proposed a...»

«This document is scheduled to be published in the Federal Register on 11/03/2016 and available online at https://federalregister.gov/d/2016-26592, and on FDsys.gov BILLING CODE 6717-01-P DEPARTMENT OF ENERGY Federal Energy Regulatory Commission [Docket No. PF16-9-000] Spire STL Pipeline Company, LLC; Notice Of Intent To Prepare An Environmental Assessment For The Planned Spire Stl Pipeline Project, Request For Comments On Environmental Issues, And Notice Of Public Scoping Sessions The staff of...»

«Beställning av ADSL / LAN TJÄNST PRIVAT i Laholms Stadsnät, 18 mån bindningstid, 3 mån uppsägningstid. Hastighet kan variera på grund av tekniska hinder såsom kvalitet på telekabel samt längd från telestation till fastighet. Upp till enligt hastighetsspecifikation. Se avtalsvillkor för tekniskt info. Modem/router-paket ingår med 12 månaders garanti. ADSL LAN Lan-telefoni Hastighet upp till: 24 Mbit 339:-/mån 100/10 Mbit 339:-/mån Endast telefoni 145:-/mån 8 Mbit 325:-/mån...»

«The Project Gutenberg EBook of Project Cyclops, by Thomas Hoover This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org ** This is a COPYRIGHTED Project Gutenberg eBook, Details Below ** ** Please follow the copyright guidelines in this file. ** Title: Project Cyclops Author: Thomas Hoover Release Date:...»

«MINUTES ! OF THE Tennessee-Alabama Presbytery of the Associate Reformed Presbyterian Church Fall Stated Meeting Hopewell Associate Reformed Presbyterian Church Culleoka, Maury County, Tennessee September 18-19, 2015 This Page Intentionally Left Blank Minutes of the 2015 Fall Stated Meeting – Page 1 ! TENNESSEE-ALABAMA PRESBYTERY Fall Stated Meeting Hopewell Associate Reformed Presbyterian Church Culleoka, Maury County, Tennessee September 18-19, 2015 The Tennessee-Alabama Presbytery of the...»

«© K. M. Shea The Attendant’s Story By K. M. Shea Oskar skid into the palace kitchens, a smile on his face and his brilliant red hair mussed. “Anja, I’ve been sent ahead to tell you King Ingolfr is taking his lunch in his study today.” Oskar snatched up a few blueberries, grinning mischievously when one of the cooks rapped his knuckles with a wooden spoon. “Oh, aye. Of course he would.” Anja grumbled and stirred a bowl of batter with unusual ferocity. Her normally sweet face was...»

«der 18. Sitzung Grosser Gemeinderat Lyss Orientierung Montag, 7. November 2016 Tag, Datum 19:30 Uhr Beginn Uhr Schluss Grosser Saal, Hotel Weisses Kreuz, Lyss Sitzungsort Protokoll der letzten Sitzung Das Protokoll der Sitzung vom 12. September 2016 wird ohne Abänderung genehmigt. 2016-299 325 121.30 Bildung; schulergänzende Angebote; Schulsozialarbeit (SSA) Bildung + Kultur Einführung Schulsozialarbeit (SSA); Gemeinde Lyss Ausgangslage/Vorgeschichte Bis anhin durfte die Kinderund...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.