WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 |

«MARŠRUTU APRAKSTI REĢIONĀLĀS NOZĪMES MARŠRUTU TĪKLA DAĻĀ „LATGALE” LOTĒ „RĒZEKNE” Nr.5115 Rēzekne – Ritiņi – Ismeri – ...»

-- [ Page 1 ] --

.pielikums

ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMAM

IDENTIFIKĀCIJAS NR.

MARŠRUTU APRAKSTI REĢIONĀLĀS NOZĪMES MARŠRUTU TĪKLA DAĻĀ

„LATGALE” LOTĒ „RĒZEKNE”

Nr.5115 Rēzekne – Ritiņi – Ismeri – Lūznava

Rēzekne:

Rēzeknes AO, Latgales iela, Atbrīvošanas aleja Autoceļš A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) Pieturas: Tēviņi, Ritiņi Autoceļš V581 Ritiņi – Markovka – Zosna Pieturas: Ezers Autoceļš V551 Bratova – Lūznava – Vertukšņa Pieturas: Ismeri, Ciemats, Lūznava Nr. 5128 Rēzekne – Spundžāni – Ozolmuiža Rēzekne Rēzeknes AO, Latgales iela, Atbrīvošanas aleja Ceļš A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) Ceļš A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) Pieturas: Ančupāni, Greivuļi, Spundžāni Ceļš A15 Rēzeknes apvedceļš Pašvaldības ceļš Pieturas: Platači, Kozori, Centrs Ozolmuiža Nr.5129 Rēzekne – Viļāni – Pustinka - Kruki

Rēzekne:

Rēzeknes AO, Latgales iela, Atbrīvošanas aleja Autoceļš A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) Autoceļš A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) Pieturas: Ančupāni, Greivuļi, Voronova, Sakstagals, Subinaite, Mukuļi

Viļāni:

Rīgas iela, Kultūras laukums, Viļānu AO, Kultūras laukums, Brīvības iela, Ceriņu iela Autoceļš P59 Viļāni – Ružina – Malta Autoceļš P58 Viļāni – Preiļi – Špoģi Pašvaldības ceļš Pieturas: Notra, Aleksandropole Autoceļš V595 Viļāni – Maltas Trūpi - Lomi Pieturas: Sondori, Maltas Trūpi Autoceļš V598 Zabolotje – Maltas Trūpi Pietura: Pustinka Autoceļš V582 Silmala – Kruki Pietura: Kruki Nr.5130 Rēzekne – Patmalnieki

Rēzekne:

Rēzeknes AO, Latgales iela, Atbrīvošanas aleja Autoceļš A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) Pieturas: Ozolaine, Pūpoli, Vertūkšņa, Malta Autoceļš P56 Malta - Kaunta Autoceļš P57 Malta - Sloboda Pieturas: Griščati, Balda, Pušas muiža, Puša, Patmalnieki Nr.5135 Rēzekne – Viļāni – Strupļi

Rēzekne:

Rēzeknes AO, Latgales iela, Atbrīvošanas aleja Autoceļš A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) Autoceļš A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) Pieturas: Ančupāni, Greivuļi, Voronova, Sakstagals, Subinaite, Mukuļi

Viļāni:

Rīgas iela, Kultūras laukums, Viļānu AO, Kultūras laukums, Brīvības iela, Ceriņu iela Autoceļš P59 Viļāni – Ružina – Malta Autoceļš V572 Murāni – Mortišķi – Denelišķi Pietura: Strupļi

–  –  –

Rēzekne:

Rēzeknes AO, Latgales iela, Atbrīvošanas aleja, 18.novembra iela, Rīgas iela Autoceļš P36 Rēzekne - Gulbene Ceļš A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) Pieturas: Greivuļi, Spundžāni, Voronova, Sakstagals, Subinaite, Mukuļi

Viļāni:

Rīgas iela, Kultūras laukums, Viļānu AO, Kultūras laukums, Brīvības iela, Ceriņu iela Autoceļš P59 Viļāni – Ružina – Malta Pieturas: Podlizovka, Murāni Autoceļš V572 Murāni – Mortišķi – Denelišķi Pietura: Strupļi Autoceļš V572 Murāni – Mortišķi – Denelišķi Autoceļš P59 Viļāni – Ružina – Malta Pieturas: Ustroni, Dilmaņi, Lielie Tiskādi, Mazie Tiskādi, Ružina, Jaunružina, Silmala, Baļucki Autoceļš A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) Pietura: Malta Nr.5137 Rēzekne – Strūžāni – Rogovka – Rēzekne Nepāra reiss

Rēzekne:

Rēzeknes AO, Latgales iela, Atbrīvošanas aleja, 18.novembra iela, Rīgas iela Autoceļš P36 Rēzekne – Gulbene Pieturas: Greivuļi, Audriņi, Puderova Autoceļš V557 Dricēni – Nautrēni Pietura: Dricēni, Taunaga, Strūžāni, Laizāni Autoceļš V555 Dziļāri - Vecstrūžāni – Rogovka Pieturas: Žogotas, Zaļmuiža Autoceļš V528 Nautrēni – Dekteri Pieturas: Miglinieki, Dekteri Autoceļš V500 Rogovka – Dekteri – Zobļeva Pašvaldības ceļš Autoceļš V499 Rogovka – Mežvidi – Pušmucova Pieturas: Bliseņi, Rogovka Autoceļš V593 Verēmi – Rogovka Pieturas: Čudarāni, Ilzeskalns, Maļinovka Autoceļš A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) Pieturas: Tūmuži, Sondori, Adamova

Rēzekne:

Atbrīvošanas aleja, Latgales iela, Rēzeknes AO Pāra reiss

Rēzekne:

Rēzeknes AO, Latgales iela, Atbrīvošanas aleja Autoceļš A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) Pieturas: Adamova, Sondori, Tūmuži Autoceļš V593 Verēmi – Rogovka Pieturas: Malinovka, Ilzeskalns, Čudarāni Autoceļš V499 Rogovka – Mežvidi – Pušmucova Pietura: Rogovka Autoceļš V500 Rogovka – Dekteri – Zobļeva Autoceļš V528 Nautrēni – Dekteri Pieturas: Dekteri, Miglinieki Autoceļš V555 Dziļāri - Vecstrūžāni – Rogovka Pieturas: Zaļmuiža, Žogotas Autoceļš V557 Dricēni – Nautrēni Pieturas: Laizāni, Strūžāni, Taunaga, Dricēni Autoceļš P36 Rēzekne – Gulbene Pieturas: Puderova, Audriņi, Greivuļi

Rēzekne:

Rīgas iela, N.Rancāna iela, Atbrīvošanas aleja, Latgales iela, Rēzeknes AO.

Nr.5142 Vecstrūžāni – Gaigalava – Dricāni – Vecstrūžāni

Ceļš V555 Dziļāri – Vecstrūžāni – Rogovka Pieturas: Vecstrūžāni, Vējpļavas, Meirāni Ceļš P36 Rēzekne - Gulbene Pietura: Krēsle Ceļš V556 Dziļāri – Gaigalava – Darvaskalns Pieturas: Dziļāri, Cīmota Ceļš V561 Gaigalava – Viļāni Pieturas: Gaigalava, Kraukļi, Puisāni, Garanči Ceļš V561 Gaigalava – Viļāni Pieturas: Puisāni, Kraukļi Ceļš V556 Dziļāri – Gaigalava – Darvaskalns Pieturas: Gaigalava, Cīmota, Dziļāri Ceļš P36 Rēzekne – Gulbene Pieturas: Gaigalavas stacija, Škūškova Ceļš V589 Dricēni – Škūškova Pieturas: Ceglinīca, Brukāni, Asinova, Kakarvīši Ceļš P36 Gulbene - Rēzekne Ceļš V557 Dricēni – Nautrēni Ceļš V559 Dricēni – Dricēnu skola Ceļš P36 Gulbene – Rēzekne Pieturas: Dricāni, Druviņas, Škūškova, Gaigalavas stacija Ceļš V556 Dziļāri – Gaigalava – Darvaskalns Pieturas: Dziļāri, Cīmota, Gaigalava Ceļš V556 Dziļāri – Gaigalava – Darvaskalns Pieturas: Cīmota, Dziļāri Ceļš P36 Rēzekne - Gulbene Pietura: Krēsle Ceļš V555 Dziļāri – Vecstrūžāni – Rogovka Pieturas: Meirāni, Vējpļavas, Vecstrūžāni

Nr.5150 Rēzekne – Vonogova – Rogovka – Vecstrūžāni

Rēzekne Rēzeknes AO, Latgales iela, Atbrīvošanas aleja Ceļš A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) Pieturas: Krieviņi, Adamova, Sondori, Tūmuži, Purmaļi, Kozlovka, Marientāle, Bakovka, Černovka, Vonogova Ceļš V549 Bērzgale - Rogovka Pieturas: Ivanova, Kubulova, Zaļūkšņi, Upeitnieki Ceļš V499 Rogovka – Mežvidi – Pušmucova Pietura: Rogovka Ceļš V555 Dziļāri – Vecstrūžāni – Rogovka Pieturas: Rasnupļi, Žogotas, Laizāni, Kalnu skola, Pūramola, Kristinķi, Pintāni, Vecstrūžāni Nr.5626 Rēzekne – Makašāni – Diogi – Rēzekne

Rēzekne:

Rēzeknes AO, Latgales iela, Atbrīvošanas aleja,18.novembra iela, Rīgas iela Autoceļš P36 Rēzekne - Gulbene Pietura: Greivuļi Autoceļš V562 Greivuļi - Ilzeskalns Pieturas: Jermoli, Makašāni Autoceļš V562 Greivuļi – Ilzeskalns Autoceļš V586 Sondori - Burzava Pietura: Diogi Autoceļš A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) Pietura: Sondori, Adamova

Rēzekne:

Atbrīvošanas aleja, Latgales iela, Rēzeknes AO Nr.5627 Rēzekne – Malta – Feimaņi

1) Rēzekne:

Pietura Rēzekne 2, Stacijas iela, Atbrīvošanas aleja, Latgales iela Pietura: Rēzeknes AO Latgales iela, Atbrīvošanas aleja Autoceļš A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) Pieturas: Ozolaine, Pūpoli, Vertūkšņa, Malta, Vainovas pagrieziens, Krāce Autoceļš V577 Puša – Krāce – Silajāņi – Riebiņi Autoceļš V742 Preiļi – Gailīši – Krāces stacija Pietura: Feimaņi

2) Rēzekne:

Pietura Rēzekne 2, Stacijas iela, Atbrīvošanas aleja, Latgales iela Pietura: Rēzeknes AO Latgales iela, Atbrīvošanas aleja Autoceļš A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) Pieturas: Ozolaine, Pūpoli, Vertūkšņa, Malta

Nr. 5628 Rēzekne-Makašāni-Dricāni

Rēzekne:

Rēzeknes AO, Latgales iela, Atbrīvošanas aleja Autoceļš A 12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) Pietura: Ančupāni Autoceļš P36 Rēzekne-Gulbene Pietura: Greivuļi Autoceļš V562 Greivuļi-Ilzeskalns Pieturas Jermoli, Makašāni, Pļešaunieki, Ķipļuki, Pilcene, Putrāni Dricāni.

Nr.5759 Rēzekne – Makašāni - Bliseņi

Rēzekne:

Rēzeknes AO, Latgales iela, Atbrīvošanas aleja, 18.novembra iela, Rīgas iela Autoceļš P36 Rēzekne - Gulbene Pietura: Greivuļi Autoceļš V562 Greivuļi - Ilzeskalns Pieturas: Jermoli, Makašāni, Pļešaunieki, Ķipļuki, Čakši Autoceļš V593 Verēmi – Rogovka Pieturas: Ilzeskalns, Ferma, Čudarāni, Gailumi Autoceļš V499 Rogovka – Mežvidi – Pušmucova Pietura: Rogovka, Bliseņi

Nr. 5905 Rēzekne – Stolbovka

Rēzekne Rebir, Atbrīvošanas aleja, Latgales iela, Ludzas iela, Zilupes iela Ceļš P54 Rēzekne - Greiškāni Pieturas: Linu fabrika, Greiškāni Ceļš A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) Pieturas: Taudejāņi, Stolbovka

Nr. 5906 Rēzekne – Ozolmuiža – Ciskādi

Rēzekne:

Rebir, Atbrīvošanas aleja Ceļš A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) Pieturas: Tēviņi, Ritiņi Ceļš A15 Rēzeknes apvedceļš Ceļš V580 Rēzekne – Ciskādi – Ružina Pietura: Ratnieku krustojums Pašvaldības ceļš Pietura: Centrs Olzolmuiža Pašvaldības ceļš Ceļš V580 Rēzekne – Ciskādi – Ružina Pieturas: Makari, Ciskādi Reisi līdz Ozolmuižas centram Rēzekne Rebir, Atbrīvošanas aleja Ceļš A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) Pieturas: Tēviņi, Ritiņi Ceļš A15 Rēzeknes apvedceļš Ceļš V580 Rēzekne – Ciskādi – Ružina Pietura: Ratnieku krustojums Pašvaldības ceļš Pietura: Centrs Olzolmuiža

Nr.6436 Rēzekne – Greivuļi – Ilzeskalns – Rēzekne

Rēzekne:

Rēzeknes AO, Latgales iela, Atbrīvošanas aleja Autoceļš A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) Pieturas: Ančupāni Autoceļš P36 Rēzekne – Gulbene Pietura: Greivuļi Autoceļš V562 Greivuļi - Ilzeskalns Pieturas: Jermoli, Makašāni, Plešaunieki, Ķipļuki, Čakši Autoceļš V593 Verēmi – Rogovka Pieturas: Ilzeskalns Autoceļš V593 Verēmi – Rogovka Autoceļš V562 Greivuļi - Ilzeskalns Pieturas: Čakši, Ķipļuki, Plešaunieki, Makašāni Autoceļš V586 Sondori - Burzava Pietura: Diogi Autoceļš A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) Pietura: Sondori, Adamova

Rēzekne:

Atbrīvošanas aleja, Latgales iela, Rēzeknes AO Nr.6482 Rēzekne – Kaunata – Utāni – Rēzekne

Rēzekne:

Rēzeknes AO, Latgales iela, K.Barona iela Autoceļš P55 Rēzekne – Dagda Pieturas: Janapole, Draudzība, Čornaja, Dukstigals, Foļvarkova, Kaunatas pagrieziens Autoceļš P56 Malta – Kaunata Pieturas: Lamaši, Malukšta, Škrabi, Lipuški Autoceļš V568 Lipuški – Rukmaņi Pieturas: Luciški, Rukmoņi Autoceļš V590 Utāni – Virauda – Andrupene Pietura: Utāni Autoceļš V599 Zosna – Puša Pieturas: Bondari Autoceļš P56 Malta – Kaunata Pieturas: Zosna, Rāzna, Špeļi, Višķeri Autoceļš A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) Pieturas: Malta, Vertūkšņa, Pūpoli, Ozolaine

Rēzekne:

Atbrīvošanas aleja, Latgales iela, Rēzeknes AO

Nr.6483 Rēzekne – Lūznava - Malta

Rēzekne:

Rēzeknes AO, Latgales iela, Atbrīvošanas aleja Autoceļš A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) Pieturas: Ozolaine, Pūpoli, Vertūkšņa Autoceļš V551 Bratova – Lūznava – Vertūkšņa Pietura: Lūznava Autoceļš V551 Bratova – Lūznava – Vertūkšņa Autoceļš A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) Pieturas: Vertūkšņa, Malta Nr.6484 Rēzekne – Greiškāni – Lendži – Rēzekne

Rēzekne:

Rēzeknes AO, Latgales iela, Atbrīvošanas aleja Autoceļš A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) Autoceļs V567 Krieviņi - Lendži Pieturas: Krieviņi, Rudzis, Ceplīši, Lendži Autoceļš V550 Bērzgale – Sarkaņi – Greiškāni Pieturas: Sarkaņi, Ciskova, Skangaļi Autoceļš A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) Pieturas: Taudejāņi Autoceļš P54 Rēzekne – Greiškāni Pieturas: Greiškāni

Rēzekne:

Zilupes iela, Ludzas iela, Latgales iela, Rēzeknes AO

Nr.6485 Rēzekne – Vertūķšņa - Lūznava

Rēzekne:

Rēzeknes AO, Latgales iela, Atbrīvošanas aleja Autoceļš A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) Pieturas: Ozolaine, Pūpoli, Vertūkšņa Autoceļš V551 Bratova – Lūznava – Vertūkšņa Pietura: Lūznava

Nr.6486 Rēzekne – Viļāni – Gaigalava – Rēzekne

Rēzekne:Pages:   || 2 | 3 |


Similar works:

«The Story of a Year HENRY JAMES Page | 1 This story by the prolific novelist and storywriter Henry James (1843–1916) raises deep questions about what loved ones left behind owe to their lovers who go off to war, and especially about how they—we—should honor the love and explicit wishes of those who do not make it back alive. When the Civil War began, James (age 18) attempted to enlist, but his father overruled his inclination. Instead, the young man turned to writing, and in March 1865,...»

«Moral panics and the social construction of deviant behavior: a theory and application to the case of ritual child abuse. Sociological Perspectives Fall/1998 Victor, Jeffrey S.STATEMENT OF THE PROBLEM The past offers numerous examples of collective behavior during which widespread, fearful rumors and accusations about dangerous deviants resulted in false accusations of crime against many innocent people. Various terms have been used to label this form of collective behavior: persecution,...»

«Radu Constantinescu Department of Neurology Institute of Neurosciences and Physiology Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg Sweden Gothenburg 2013 Cover illustration: Logotype of the University of Gothenburg Cerebrospinal Fluid Biomarkers in Neurodegenerative Movement Disorders © Radu Constantinescu 2013 Radu.Constantinescu@vgregion.se ISBN 978-91-628-8656-1 http://hdl.handle.net/2077/32389 Printed in Gothenburg, Sweden 2013 Printer’s name Lui mama, tata și bunicilor mei Till...»

«CAARE FOSTER DOG MANUAL Companion Animal Advocacy & Rescue Effort A Guide for Foster Dog Parents CAARE FOSTER DOG MANUAL Companion Animal Advocacy & Rescue Effort Table of Contents P R O G R A M I N F O R M A T I O N F R E Q U E N T L Y A S K E D Q U E S T I O N S R E Q U I R E M E N T S F O R A L L F O S T E R P A R E N T S S E L E C T I N G A N A P P R O P R I A T E Rescue D O G T O F O S T E R I N T R O D U C I N G Y O U R D O G S T O F O S T E R D O G S I N T R O D U C I N G Y O U R C A T S...»

«All content © Chris Onstad, achewood.com, under the nom de plume Ray Smuckles, excepting the actual reader submissions. Apr 30, 2003 My First Column! Hello, what’s up doggies. Ray here. Gosh, this is my first column for y’all but I am just so darn tired. I really should have started this earlier in the week. I would like for my first column to have been better but I guess already it is pretty bad. Wait! I can go pour myself a little Ketel One and be back in the saddle just long enough to...»

«Appl. Comput. Harmon. Anal. 13 (2002) 103–115 www.academicpress.com Alpha-expansions: a class of frame decompositions M. Craizer,a,∗ D.A. Fonini Jr.,b and E.A.B. da Silva b a R.Mq. de São Vicente 225, Gávea, Rio de Janeiro, RJ 22453-900, Brazil b PEE/COPPE-UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brazil Received 16 January 2001; revised 7 November 2001 Communicated by S.G. Mallat Abstract This article analyzes a scheme for frame decompositions that is called α-expansion. In this scheme, the choice of a...»

«The Center for Research Libraries scans to provide digital delivery of its holdings. In some cases problems with the quality of the original document or microfilm reproduction may result in a lower quality scan, but it w i l l be legible. In some cases pages may be damaged or missing. Files include O C R (machine searchable text) when the quality o f the scan and the language or format of the text allows. If preferred, you may request a loan by contacting Center for Research Libraries through...»

«Dystopian Love: A Look at Romance in Young Adult Dystopian Novels An Honors Thesis (HONR 499) by Kaleah Wolf Thesis Advisor Susanna Be~~?u.-­ ~l'~~ Ball State University Muncie, Indiana May 2013 Expected Date of Graduation May 4, 2013 r C I' Uhde y3r c, c:! 1 h J L 2 ~J1gq, ). J.j I~ Abstract n J',. 1_. yv.-,.­ Research in young adult literature lacks a specific focus on romance within the increasingly popular genre of young adult dystopian novels. This paper provides an analysis of four...»

«Will Terrorism Go Nuclear? An address given to the Los Angeles World Affairs Council On April 2, 2009 by Brian Jenkins Senior Adviser, The RAND Corporation Over the years beginning around in the early 1970s, through the ‘80s and then into the ‘90s we kept on coming across reports through intelligence and through other sources of red mercury. We kept hearing about red mercury. Red mercury was a mysterious substance that was a possible source of neutrons for a nuclear explosion. It would,...»

«The Forgotten Reading Proficiency: Stamina in Silent Reading Elfrieda H. Hiebert TextProject & University of California, Santa Cruz TextProject Article Series January 2014 TextProject, Inc. SANTA CRUZ, CALIFORNIA STAMINA, SILENT READING, & CCSS 2 THE FORGOTTEN READING PROFICIENCY: STAMINA IN SILENT READING Elfrieda H. Hiebert TextProject & University of California, Santa Cruz The new assessments developed by the Smarter Balanced Assessment Consortium and the Partnership for Assessment of...»

«Australian National University TELEPHONE: +61 2 6 1 2 5 4631 THESES SIS/LIBRARY FACSIMILE: +61 2 6 1 2 5 4 0 6 3 R.G. MENZIES LIBRARY BUILDING NO:2 EMAIL: library.theses@ anu.edu.au THE AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY CANBERRA ACT 0 2 0 0 AUSTRALIA USE OF THESES This co p y is supplied for purposes o f private stud y and research only. Passages fro m the thesis m ay not be copied or closely paraphrased w i t h o u t the w ritte n c onsent o f the author. R ED ISC O V E R IN G W E S T E R N TIB...»

«JETS 27/3 (September 1984) 325 334 THE FINAL END OF THE WICKED Edward Fudge* Today, as a growing host of evangelical (and other) scholars bear witness, the evidence for the wicked's final total destruction (rather than the traditional view of unending conscious torture, which sprang from pagan Platonic theories of immortal, indestructible souls) is finally getting some of the attention it demands. Because nearly all of us have completely skirted the relevant material on this subject far too...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.